סגרון ג'קי-הנרי ושות' - משרד עורכי דין

רח רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310  09-8339007 ייעוץ אישי : 052-2892777

רחוב רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310
טלפון: 09-8339007        נייד: 052-2892777


     לייעוץ ללא עלות חייג , כתוב ,שלח SMS

עורכי דין פליליים בנתניה   עורך דין פלילי בנתניה   עורכי דין פליליים  עורך דין פלילי עורך דין פלילי

French VersionEnglish Version Russian Version בשפה הערבית

מעצר ימים – מהו?

לאחר שאדם נעצר למשך 24 שעות על-ידי המשטרה מובא הנ"ל למחרת בפני בית המשפט, השלב בו מבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של אותו אדם נקרא מעצר ימים.

על פי חוק סדר הדין הפלילי ההחלטה לעצור אדם בטרם הגשת כתב אישום תעשה לאחר שבית המשפט החליט כי קיים חשד סביר שנעברה עבירה וכי ישנו חשש לשיבוש הליכי חקירה או כאשר בית המשפט שוכנע כי ישנן פעולות חקירה אשר מחייבות את הותרתו של החשוד במעצר או כאשר ישנו חשש לסיכון בטחון הציבור או מסוכנות לאדם מסוים (כמו למתלוננת בעבירות אלימות במשפחה).

יש לדעת כי בעיקרון אין להחזיק אדם במעצר במשך תקופה מצטברת של למעלה מ - 30 יום ברציפות כאשר הכוונה היא למעצר בקשר עם אותו אירוע. לצורך הגשת בקשה לתקופה שמעבר לאותם 30 יום תזדקק המשטרה לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה.  

שלב מעצר הימים הינו שלב ראשוני וקריטי במהלך ניהולו של התיק הפלילי ולאופן ניהולו של שלב זה יכול שתהיה השלכה מהותית על המשך ניהול ההליכים הפליליים, הרבה פעמים מששוחרר אדם במהלך מעצר הימים ניהול התיק יתנהל כאשר האדם חופשי ללא מגבלות.

בשלב זה, וכאשר מדובר בחשדות בלבד כנגד החשוד אין החשוד או הסנגור מטעמו נחשפים לחומר החקירה המצוי בידי המשטרה. (על פי החוק זכאי אדם לעיין בחומר הראיות אשר נאסף כנגדו אך ורק לאחר הגשת כתב אישום) לפיכך, מתנהלים ההליכים הפליליים בשלב מעצר הימים כאשר בפני הסנגור לא מונח כלל חומר הראיות.

עבודת הסנגור בשלב מעצר הימים אינה פשוטה כלל ועיקר. על הסנגור לחקור את הטוען המשטרתי בבית המשפט במסגרת הבקשה להארכת מעצר ולנסות ולדלות פרטים רבים ככל שניתן על מנת לשכנע את בית המשפט בטענותיו וזאת, כאמור, מבלי שמונח לפניו חומר ראיות, למעט חשדות כלליים כנגד החשוד. (לעיתים, משיב הטוען המשטרתי לחלק מהשאלות שנשאל ולעיתים מצווה לעשות כן על-ידי בית המשפט).

בשלב זה , מאפשר החוק לטוען המשטרתי המופיע בבית המשפט שלא לענות על שאלות במידה והוא סבור כי תשובתו עלולה לשבש את המשך החקירה הפלילית. במצב דברים זה ימסור הטוען המשטרתי את תשובתו לשאלות אלה לידי השופט בלבד בטענה שמדובר במידע חסוי. החשוד וסנגורו רשאים לבקש מבית המשפט להורות לטוען המשטרתי להשיב לשאלות ששואל הסנגור.

מכל האמור עולה כי ההתנהלות בשלב משמעותי זה הינה קשה מבחינות רבות, הן בשל מצבו הנפשי והרגשי של העצור בשלב ראשוני זה והן בשל העובדה כי הסנגור אמור לגבש דרכי פעולה ולנסות לשכנע את בית המשפט לשחרר את העצור או לחילופין לצמצם ככל שניתן את מספר ימי  המעצר שביקשה המשטרה, זאת כאשר אין בידי הסנגור חומר הראיות ולעיתים אין משיבים לשאלותיו בטענה שמדובר במידע חסוי כמתואר לעיל.

יחד עם זאת ברור כי גם בשלב זה יש לעשות את כל שניתן על מנת שחירותו של החשוד תיפגע במינימום האפשרי. לעו"ד סגרון ג'קי-הנרי ניסיון עשיר ומוכח בייצוג חשודים עצורי 'ימים' והינו נחשב לאחד מעורכי הדין המבוקשים בארץ לייצוג במסגרת הליכי המעצר הראשוני. 

לשאלות ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות עו"ד פלילי

 

חדשות פלילים ומאמרים אחרונים

ייעוץ ללא התחייבות

כתוב , פנייתך חשובה לנו !