סגרון ג'קי-הנרי ושות' - משרד עורכי דין

רח רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310  09-8339007 ייעוץ אישי : 052-2892777

רחוב רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310
טלפון: 09-8339007        נייד: 052-2892777


     לייעוץ ללא עלות חייג , כתוב ,שלח SMS

עורכי דין פליליים בנתניה   עורך דין פלילי בנתניה   עורכי דין פליליים  עורך דין פלילי עורך דין פלילי

French VersionEnglish Version Russian Version בשפה הערבית

חנינה ומחיקת רישום פלילי

הוגשה כנגדך תלונה במשטרה? בין אם הסיבה לתלונה מוצדקת ובין אם לאו -  יש לך רישום במסוף המשטרתי שיש לו השפעה רבה על חייך המקצועיים . הניסיון מוכיח כי אזרחים רבים משוכנעים להאמין שעברם נקי ללא רבב, לעומתם, המסוף המשטרתי "סבור" אחרת ולמעשה מתעד דברים שונים .

כידוע, ישנם מעסיקים רבים הדורשים כתנאי סף לקבלה לעבודה "תעודת יושר" כשהכוונה היא לתדפיס הנקרא "רישום פלילי".  חרף העובדה כי החוק מתיר עיון במרשם הפלילי לגורמים מסוימים בלבד, מוצאים עצמם המועמדים לתפקיד הנחשק מתבקשים ע"י המעסיק הפוטנציאלי להמציא גיליון רישומם הפלילי, ומכיוון שהתפקיד כה נחשק על ידם, בלית ברירה, ימציאו לידיו את המסמך הנ"ל .

המרשם המידע הפלילי, כולל בתוכו רישום כרונולוגי של התיקים הפליליים שטיפולם הסתיים, והם הסתיימו בהרשעה או בעונש ללא הרשעה או בהפסקת דיון בשל אי כשירות משפטית.  כבר כאן יאמר כי כל אדם או מעסיק המעוניינים במידע על פי חוק המרשם הפלילי, ללא שהם מורשים לכך, עוברים עבירה פלילית חמורה שהעונש המקסימאלי עליה הוא שנת מאסר! חרף זאת, הלכה למעשה, חוסר רצונו של אדם להתעמת עם מעסיק אופציונאלי ברור, שכן אחרת סיכוייו להתקבל למקום העבודה יקטנו מאוד...

יודגש, כי בתקופת התיישנות ההרשעה הפלילית, קיימים גופים רבים, על פי חוק, הזכאים לקבלת מידע מהמרשם הפלילי. תקופות ההתיישנות שונות מעבירה לעבירה, והן תוצר של חומרת העבירה, גילו של הנאשם כיום ובעת ביצוע העבירה ונתונים נוספים. לרוב העבירות, קיימת תקופת התיישנות. עם תום תקופה זו, מתחילה תקופה של מחיקה. לרוב, תקופת המחיקה בת עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות.

להבדיל מתקופת ההתיישנות, במהלך תקופת המחיקה ישנם מספר גופים הזכאים לעיין במרשם הפלילי. (בין הגורמים שיהיו זכאים לעיין במידע זה על אף מחיקתו נמנים: השב"כ, הוועדה למינוי שופטים, צה"ל, משטרת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה).

כהמחשה, די בכך, שנפתח נגד אדם תיק פלילי, והוחלט לסגור את התיק מ"חוסר ראיות" או מ"היעדר עניין לציבור", בכדי שגיליון הרישום פלילי יכלול נתון זה. ראוי להתייחס במלוא הרצינות לתדפיס הנקרא "רישום פלילי", ולא להמתין לדרישת מעסיק להצגתו, אלא לפעול מבעוד מועד למחיקת הרישום פלילי שעשוי לפגוע בכם.

למעשה, ניתן לפנות לנשיא המדינה אשר שוקל שיקולים שונים משיקוליו של בית המשפט, לשכתו של נשיא  המדינה רואה לנגד עיניה נושאים רבים אחרים כחשובים מאוד ומעמידים זאת בסדר העדיפויות. החנינה מנקה את רישומו הפלילי של אדם וראוי לעשות זאת בצורה ראויה  וטובה. אל לכם לטעות, לא כל מגיש חנינה גם זוכה לקבלה, יחד עם זאת, לא מעט מקבלים וכדאי לנסות זאת. כדאי להיכנס למישור זה ולהגדיל את הסיכויים לעניין זה. הגשת חנינה לנשיא המדינה, מן הראוי שתיעשה על-ידי עורך דין פלילי אשר מנמק, מסביר, מפרט את הנסיבות, מבהיר את השיקולים שרלוונטיים לשיקוליו של נשיא המדינה ואף תומך זאת בפסיקה ובחקיקה מתאימה. פנייה ראויה/מקצועית מגבירה הסיכויים שהחנינה תתקבל. מנגד, בקשה שלא תוגש כראוי, סיכוייה להתקבל לאחר מכן – קטנים.

הגשת חנינה לנשיא המדינה יכולה לשנות את הענישה באופן של קציבת העונש במאסרי עולם), הפחתה של העונש), שינויו ואפילו מחיקה מלאה או סיווג העונש מחדש והוצאה מלאה של העונש/הרשעה מהמרשם הפלילי - באופן שיהיה ברור שמעולם לא התרחש ולו דבר. בקשת החנינה, לא פעם, מוגשת לא על העונש עצמו, אלא, על השלכותיו של העונש כמו על מחיקת הרישום הפלילי ו/או קיצור תקופת ההתיישנות של העבירה כמו גם על קנסות וכמובן על עונשי מאסר. לשכת הנשיא יכולה להיות "יצירתית" הרבה יותר מאשר השופט ובמסגרת ההחלטה על החנינה יכול נשיא המדינה לשנות/לבטל/להמיר את העונש ולהתאימו למציאות שנחשפת בבקשה. שיקול של חלוף הזמן הוא שיקול מרכזי שקיים בהחלטות על חנינה -  שיקולי הזמן ושיקולים שנוצרו במהלכו הם שיקולים מהותיים ביותר בבקשות מסוג זה. לשכת נשיא המדינה שוקלת שיקולים רחבים ביותר, בהחלטה על חנינה, שהם במהותם שונים מהשיקולים במסגרת התיק הפלילי, שיקולים נרחבים הרבה יותר היוצאים אל המציאות הכללית ולא רק המצב המשפטי - שיקול מהותי הוא אירוע שלא היה ידוע בזמן אמת לשופטים בתיק הפלילי ובכוחו להשפיע על ראיית התמונה. משרדנו מגיש בקשות לחנינה כמו גם בקשות לשינוי עילות סגירה של תיקים פליליים שנסגרו בעילה שהיא לא "חוסר אשמה"  ובקשות למחיקת רישומים פליליים. עו"ד סגרון ג'קי-הנרי מתמחה במחיקת רישום פלילי וצבר 'רקורד' מרשים בתחום זה. 

מעצר ימים – מהו?

לאחר שאדם נעצר למשך 24 שעות על-ידי המשטרה מובא הנ"ל למחרת בפני בית המשפט, השלב בו מבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של אותו אדם נקרא מעצר ימים.

על פי חוק סדר הדין הפלילי ההחלטה לעצור אדם בטרם הגשת כתב אישום תעשה לאחר שבית המשפט החליט כי קיים חשד סביר שנעברה עבירה וכי ישנו חשש לשיבוש הליכי חקירה או כאשר בית המשפט שוכנע כי ישנן פעולות חקירה אשר מחייבות את הותרתו של החשוד במעצר או כאשר ישנו חשש לסיכון בטחון הציבור או מסוכנות לאדם מסוים (כמו למתלוננת בעבירות אלימות במשפחה).

יש לדעת כי בעיקרון אין להחזיק אדם במעצר במשך תקופה מצטברת של למעלה מ - 30 יום ברציפות כאשר הכוונה היא למעצר בקשר עם אותו אירוע. לצורך הגשת בקשה לתקופה שמעבר לאותם 30 יום תזדקק המשטרה לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה.  

שלב מעצר הימים הינו שלב ראשוני וקריטי במהלך ניהולו של התיק הפלילי ולאופן ניהולו של שלב זה יכול שתהיה השלכה מהותית על המשך ניהול ההליכים הפליליים, הרבה פעמים מששוחרר אדם במהלך מעצר הימים ניהול התיק יתנהל כאשר האדם חופשי ללא מגבלות.

בשלב זה, וכאשר מדובר בחשדות בלבד כנגד החשוד אין החשוד או הסנגור מטעמו נחשפים לחומר החקירה המצוי בידי המשטרה. (על פי החוק זכאי אדם לעיין בחומר הראיות אשר נאסף כנגדו אך ורק לאחר הגשת כתב אישום) לפיכך, מתנהלים ההליכים הפליליים בשלב מעצר הימים כאשר בפני הסנגור לא מונח כלל חומר הראיות.

עבודת הסנגור בשלב מעצר הימים אינה פשוטה כלל ועיקר. על הסנגור לחקור את הטוען המשטרתי בבית המשפט במסגרת הבקשה להארכת מעצר ולנסות ולדלות פרטים רבים ככל שניתן על מנת לשכנע את בית המשפט בטענותיו וזאת, כאמור, מבלי שמונח לפניו חומר ראיות, למעט חשדות כלליים כנגד החשוד. (לעיתים, משיב הטוען המשטרתי לחלק מהשאלות שנשאל ולעיתים מצווה לעשות כן על-ידי בית המשפט).

בשלב זה , מאפשר החוק לטוען המשטרתי המופיע בבית המשפט שלא לענות על שאלות במידה והוא סבור כי תשובתו עלולה לשבש את המשך החקירה הפלילית. במצב דברים זה ימסור הטוען המשטרתי את תשובתו לשאלות אלה לידי השופט בלבד בטענה שמדובר במידע חסוי. החשוד וסנגורו רשאים לבקש מבית המשפט להורות לטוען המשטרתי להשיב לשאלות ששואל הסנגור.

מכל האמור עולה כי ההתנהלות בשלב משמעותי זה הינה קשה מבחינות רבות, הן בשל מצבו הנפשי והרגשי של העצור בשלב ראשוני זה והן בשל העובדה כי הסנגור אמור לגבש דרכי פעולה ולנסות לשכנע את בית המשפט לשחרר את העצור או לחילופין לצמצם ככל שניתן את מספר ימי  המעצר שביקשה המשטרה, זאת כאשר אין בידי הסנגור חומר הראיות ולעיתים אין משיבים לשאלותיו בטענה שמדובר במידע חסוי כמתואר לעיל.

יחד עם זאת ברור כי גם בשלב זה יש לעשות את כל שניתן על מנת שחירותו של החשוד תיפגע במינימום האפשרי. לעו"ד סגרון ג'קי-הנרי ניסיון עשיר ומוכח בייצוג חשודים עצורי 'ימים' והינו נחשב לאחד מעורכי הדין המבוקשים בארץ לייצוג במסגרת הליכי המעצר הראשוני. 

לשאלות ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות עו"ד פלילי

 

אי הרשעה-מהי?

ככלל הרשעה היא צורת הקביעה על אשמה פלילית בבית המשפט – הכלל המנחה הינו כי כל מי שמבצע עבירה פלילית ונוכחת אשמתו יש להרשיעו בדין.

יחד עם זאת, קיימים מקרים רבים בהם תהה הסתפקות בקביעת אשמה "ללא הרשעה" בדין היינו ללא אות הקלון" - גם בעבירות פליליות חמורות יחסית - וזאת לאור הנאשם ה"מיוחד" שנימצא אל מול מערכת החרטה שהוא חש, הפנמת האשמה מצידו והשלכות האירועים על כל חיו ועתידו בחיים - הכול אל מול המציאות של חייו.

במצב דברים זה ה"עונש" בפועל יהיה, בדרך כלל, שעות  של"צ (שעות שירות לטובת הציבור)),או לעיתים אפילו ללא של"צ. פעמים אחרות תהה אפילו הסתפקות בהליך טיפולי של "מבחן" (פגישות עם קצין המבחן או מסירת מידע טיפולי).

חלק נכבד בשיקולי בית המשפט באם לאפשר לנאשם לסיים הליך ללא הרשעה יהא המלצת קצין מבחן כפי שהדבר מתבטא בתסקיר שירות המבחן שמוגש לבית משפט בעניינו של הנאשם.

עסקאות טיעון בישראל

למעלה מ -  90% מהתיקים הפליליים המתנהלים בבית המשפט בישראל  מסתיימים, בסופו של דבר, בהסדר טיעון כזה או אחר.עסקת טיעון מביאה, למעשה, לסיומו של ההליך הפלילי. עסקת הטיעון, או בשמה הנפוץ יותר - "הסדר טיעון", הינה תוצר של משא ומתן המתנהל ביןבשמה הנפוץ יותר - "הסדר טיעון", הינה תוצר של משא ומתן המתנהל בין נאשם ו/או סניגורו לבין תובע מטעם המדינה, במטרה להגיע להסכם שיהיה בו כדי להקל עם הנאשם. לאחר עריכתו, מציגים הצדדים בפני בית המשפט את הסדר הטיעון, לפיו יודה הנאשם במעשים המיוחסים לו בכתב האישום, המקורי או המתוקן, תמורת הבטחה מצד התובע לעניין גובה העונש שתבקש התביעה להשית על  הנאשם, כך שיהיה נוח יותר לנאשם.

 
הודאת הנאשם גוררת אחריה את הרשעתו באישומים בהם הודה ואת גזירת דינו. קיימות מספר אפשרויות להקל עם הנאשם במסגרת הסדר טיעון. דרך אחת הינה שינוי עובדות כתב האישום ו/או  סעיפי העבירה, באופן שחומרת המעשים המיוחסים לנאשם, כפי שמוצג לבית המשפט, תופחת והנאשם יודה בכתב  האישום המתוקן. השניה, הודיה בכתב האישום המקורי, ללא תיקונים, לצד הסדר לעניין העונש בלבד, באופן  שכבר בטיעוניה לעונש תעתור התביעה לעונש קל יותר מאשר הייתה טוענת לולא ההסדר.

כיום, אחוז גבוה מהתיקים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון, רובם נעשים בעל פה ורק מיעוטם בכתב.  להסדר  הטיעון מספר יתרונות משמעותיים לנאשם. ראשית, נמנעת ממנו החובה להופיע לדיונים רבים בבית המשפט ואי  הנעימות בישיבתו על דוכן הנאשמים. שנית, נחסך מהנאשם עינוי הדין הכרוך בהתמשכות ההליכים הפליליים  ובעצם ההליך העומד ותלוי מעל ראשו.  שלישית, עוד טרם שלב גזירת הדין יודע הנאשם מהו העונש לו עותרת  התביעה לבית המשפט להשית עליו, ואף אם אין מדובר בעונש מוסכם מראש, הרי שלרוב, הודייתו והסדר הטיעון בעקבותיה, מביאים לעונש מופחת מזה שהיה נגזר עליו לולא הסדר הטיעון. 

ואולם, בעריכת הסדר טיעון עם רשויות התביעה אין לנאשם ודאות מוחלטת זאת מאחר ובית המשפט, המרשיע  וגוזר את עונשו של נאשם, אינו חייב לכבד הסדר טיעון, ולמעשה, אינו צד לו. לכן, טרם הרשעת הנאשם בדין על פי הודאתו, חובה על בית המשפט להסביר לנאשם, כי אין הוא כבול להסדר  הטיעון ואין הוא חייב לכבדו כלשונו, ורק לאחר שוידא כי הנאשם הבין זאת, ירשיע את הנאשם. המטרה בכך  הינה, שבית המשפט יתרשם שהנאשם העומד בפניו הבין את האישומים המיוחסים לו, וחשוב יותר, הבין את  משמעות הודאתו באישומים אלו ואת תוצאת הרשעתו. שכן, אם יחליט בית המשפט שלא לאמץ את הסדר הטיעון, הרי שהנאשם כבר הודה בכתב האישום, ורק בנסיבות מיוחדות יתיר בית המשפט לנאשם לחזור בו מהודאתו. יחד עם זאת, בית המשפט העליון קבע הלכה, לפיה, על דרך הכלל, על בית המשפט לכבד הסדרי טיעון מהטעם  שהתביעה, טרם הסכמתה לעריכת הסדר טיעון, בוחנת נאמנה את שיקוליה ואת האינטרס הציבורי-חברתי, ואילו לנאשם, מאידך, קיימת ציפייה לגיטימית שההסדר יכובד. בשוקלו האם לכבד את הסדר הטיעון, בוחן בית המשפט האם קיים איזון ראוי בין העונש המוסכם על הצדדים, והאם זהו העונש הראוי בעבירות מן הסוג שהנאשם הורשע בהן על פי הודייתו. כך גם בוחן בית המשפט האם שיקולי התביעה בעריכת הסדר הטיעון היו ראויים ומשרתים את אינטרס הציבור בכלל ואת מערכת המשפט בפרט.

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

 

זכות השתיקה

שלב החקירה במשטרה של חשוד בפלילים הינו שלב קריטי, אשר לאחריו בד"כ, יתקבלו החלטות גורליות על המשך חקירה וכיוונה, סגירת התיק או העברתו לרשות התובעת עם המלצה להגיש כתב אישום, וכיו"ב. 

החקירה הפלילית נערכת ברוב המקרים במשרדי המשטרה -  דבר שכשלעצמו מעצים את החשש והבלבול שחש הנחקר ואשר יכול להוביל למשל, למסירת הודאת שווא או למסירת גרסה מסבכת ומפלילה על רקע דברים אלה, ישנה חשיבות עצומה להיוועצות עם עורך דין המתמחה בפלילים טרם החקירה  אדם שנעצר רשאי לבקש להיוועץ עם עורך דין לפני כל דבר, וזכותו שיודיעו לבן משפחה או חברו הקרוב אודות מעצרו – אז רצוי לבקש שעורך דין יגיע לתחנת המשטרה הרלבנטית. בד"כ רצוי שלא להגיע לחקירה טרם היוועצות עם עורך דין על-ידי הודעה למחלקת החקירות על העיכוב אשר לזכות השתיקה והחיסיון מפני הפללה עצמית חשוב להבחין בין נחקר שהוא עד, לבין נחקר שהוא חשוד.
כאשר מדובר בנחקר שהוא עד, יש חובה להשיב על כל שאלה למעט שאלות שהתשובה עליהן עלולה להפלילו. עד המשיב לשאלה חייב להשיב תשובות אמת ואין הוא יכול לשקר בטענה שתשובת אמת עלולה להפליל אותו. במילים אחרות – אין לעד זכות שתיקה

לזכות השתיקה ומימושה על-ידי הנחקר יש יתרונות וכמובן גם חסרונות. חשוב שמי שהחליט לממש את זכות השתיקה יקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין המתמחה בתחום המשפט הפלילי וכך תהא התנהלותו בחקירה נכונה יותר משפטית.

לעורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ניסיון מוכח ועשיר בייצוג חשודים שנחקרים במשטרה ומתן ייעוץ טרום חקירה.

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

עצות שימושיות

עצות שימושיות עו"ד פלילי סגרון ג'קי-הנרי

באפשרותך לבקש מהשופט שיינתן תסקיר שירות המבחן לאחר שניתנה הכרעת הדין במשפט ובטרם ייגזר דינך. שירות המבחן הינו גורם מקצועי ששוקל בעיקר שיקולי שיקום ויכול להמליץ לביהמ"ש להקל בעונשך. לשירות המבחן יש משקל ממשי בשיקולי ביהמ"ש בשלב הענישה, אם כי ביהמ"ש לא מחויב לקבל את המלצת שירות המבחן. במידה והינך חסר עבר פלילי קודם, שירות המבחן יכול להמליץ לביהמ"ש להימנע מהרשעתך בדין, ובמידה וביהמ"ש הרשיע אותך בשלב הכרעת הדין, רשאי ביהמ"ש לקבל את המלצת שירות המבחן ולבטל את הרשעתך.

זכותך לצלם את חומר החקירה בתיק. במידה כתב האישום הוגש ע"י מדור התביעות, צלם את חומר הראיות במדור התביעות, במידה וכתב האישום הוגש ע"י הפרקליטות, צלם את חומר הראיות בפרקליטות המחוז אשר הגישה את כתב האישום אם הדיון בעניינך מתקיים ביום בו נמסר לך כתב האישום,

זכותך לדחות את הדיון ב- 48 שעות לפחות במידה וכתב האישום הוגש ע"י מדור תביעות, וב- 7 ימים לפחות במידה וכתב האישום הוגש ע"י הפרקליטות. אם רצונך בכך, בקש זאת מהשופט במידה והינך מחוסר אמצעים כלכליים או שהוגש נגדך כתב אישום בביהמ"ש המחוזי בעבירה שדינה מאסר עשר שנים או יותר, הינך זכאי למינוי סניגור ציבורי. בכל מקרה הינך רשאי לבקש מהשופט שימנה לך סניגור ציבורי, אף אם לא נתקיימו התנאים בחוק למינוי סניגור ציבורי, וביהמ"ש רשאי בשיקול דעת להורות על מינוי סניגור ציבורי. זכור: תמיד עדיף להישפט כאשר הינך מיוצג על ידי סניגור !.

עו"ד פלילי סגרון ג'קי-הנרי לא מייצג נאשמים דרך הסנגוריה הציבורית). באפשרותך לפנות ללשכת היועץ המשפטי לממשלה בבקשה בכתב לעיכוב הליכים שמשמעותה הלכה למעשה "סגירת התיק". נצל אפשרות זאת במקרים המתאימים, ובקש מביהמ"ש לדחות את הדיון עד למתן תשובה לבקשתך. ביהמ"ש לא מחויב לדחות את הדיון, אך במקרים רבים יענה ביהמ"ש לבקשתך. שיקולים שעשויים להגדיל את סיכוייך שבקשתך תתקבל: העדר עבר פלילי והעדר תיקים פתוחים אחרים, בעייתיות בחומר הראיות, הרשעתך עלולה לגרום לך נזק בלתי פרופורציונלי לעומת חומרת העבירה (פיטורין מהעבודה וכדומה), נסיבות אישיות חיוביות.

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

כיצד לבחור עורך דין פלילי?

עורך דין פלילי מומלץ - מומלץ לבחור עורך דין המתמחה בתחום הפלילי. תחום המשפט מורכב מענפים שונים המצריכים התמקצעות בכל אחד מהם. עורך דין אשר אינו בקי ברזי המשפט הפלילי, לא יוכל להעניק לך שירות מקצועי וייתכן ששכרך ייצא בהפסדך. 


לפיכך, בטרם שוכרים שירותיו של עורך דין פלילי יש לברר מהם תחומי ההתמחות שלו. דע כי בדרך כלל עורכי דין המתמחים בתחום הפלילי רובם ככולם עוסקים בתחום באופן בלעדי, משום שאין קשר מקצועי בין התחום הפלילי לתחומי משפט אחרים. עליך לזכור כי הצד שכנגד, עורכי דין מהתביעות או עורכי דין מהפרקליטות, עוסקים אך ורק בתחום המשפט הפלילי ולכן מומלץ שמי שמייצג את האינטרסים שלך יהא גם הוא ממוקד בתחום זה.

כאשר אתה שוכר את שירותיו של עורך דין פלילי, חשוב מאוד לברר מראש, מי בסופו של דבר יופיע בבית המשפט, מי יסקור וינתח את התיק שלך, ולמעשה מי יבצע את הפעולות החשובות בטיפול בתיק שלך. רצוי לבדוק שאם כבר שכרת את שירותיו של עורך הדין הפלילי הטוב ביותר בישראל אזי הוא זה אשר יעבוד על התיק שלך ולא מתמחה ו/או עורך דין בתחילת דרכו המקצועית.

מומלץ, לקרוא חוות דעת, לשמוע ביקורות, להתעניין מי לקוחותיו של עורך הדין הפלילי ובאיזה תיקים פליליים כבר טיפל. ישנם עורכי דין שאמנם הינם עורכי דין פליליים מצויינים אולם המה התמקצעו בעבירות מסויימות בלבד כדוגמת עבירות מין, עבירות תעבורה, משפט צבאי וכו'.
יש להיזהר מהבטחות, לצערנו, קיימים בשוק עורכי דין רבים בתחום הפלילי. ומוכרים מקרים רבים בישראל בהם טוענים לקוחות שעורכי הדין הבטיחו תוצאות 'לא ריאליות' רק על מנת "לזכות" בלקוח ולדאוג שהכסף ייכנס לקופת המשרד. יש להיזהר מהבטחות לתוצאות לא הגיוניות מאחר והתחום הפלילי מתרחש, רובו ככולו, בבית משפט וההחלטות מתקבלות, בסופו של דבר, על-ידי השופט ולא על-ידי עורך הדין ששכרתם. 
כמו כן, יש להיזהר מעורכי דין הטוענים שיש ביכולתם להשיג תוצאות מכוח קשרים אישיים. עורכי דין פליליים רבים צמחו משורות המשטרה, פרקליטות, תביעות ועוד' – אך נכון לומר הוא, כי התוצאות מושגות על בסיס מקצועי בלבד. היו בטוחים שמקום בו ישנן ראיות חזקות ביותר, לא יבוטל כתב האישום. על כן היזהרו מאזכור קשרים אישיים. לבסוף נאמר, כי ישנם עורכי דין רבים ההולכים מראש אל כיוון הסדר טיעון או עסקת טיעון כאשר הם בורחים ממלחמה, הבאה בצורת הבאת עדים והצגת ראיות. שימו לב, שאם באה המלצה לעסקת טיעון – היא באה מנימוקים עניינים, ולא מהעדפה להימנע מניהול הוכחות.
עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי הוא בעל מוניטין רב שנים ומתמחה בייצוג, ייעוץ וניהול תיקים מכל גווני הקשת הפלילית ובעיקר: עבירות סמים, עבירות רכוש, עבירות אלימות, עבירות של אלימות במשפחה, עבירות מרמה, עבירות הונאה, עבירות של הלבנת הון, עבירות גניבה, עבירות רצח והריגה ועבירות של קטינים.
בין לקוחותיו של עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ניתן למצוא מגוון רחב של לקוחות החל באנשים נורמטיביים ללא הסתבכויות קודמות ובעלי רישום פלילי נקי, לרבות רופאים, עורכי דין, אנשי הייטק ואנשים שזו להם הסתבכות ראשונה עם החוק וכן ארגוני פשיעה וראשיהם הנחשדים ונאשמים בפשיעה כלכלית ופשיעה חמורה.


לעו"ד סגרון ג'קי הנרי ניסיון מוכח בניהול תיקים פליליים והינו מקוטלג על-ידי בכירי המשפטנים בארץ כחוד החנית של עורכי הדין הפליליים המובילים בישראל. 
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

חדשות פלילים ומאמרים אחרונים

ייעוץ ללא התחייבות

כתוב , פנייתך חשובה לנו !