סגרון ג'קי-הנרי ושות' - משרד עורכי דין

רח רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310  09-8339007 ייעוץ אישי : 052-2892777

רחוב רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310
טלפון: 09-8339007        נייד: 052-2892777


     לייעוץ ללא עלות חייג , כתוב ,שלח SMS

עורכי דין פליליים בנתניה   עורך דין פלילי בנתניה   עורכי דין פליליים  עורך דין פלילי עורך דין פלילי

French VersionEnglish Version Russian Version בשפה הערבית

מילון מונחים משפטיים בסיסיים

עבירות מסוג פשע

עבירה מסוג "פשע" עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים עבירה מסוג "עוון" עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס העולה על שיוער הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום. שיבת הקראת כתב האישום המועד בו משיב הנאשם לכתב האישום שהוגש נגדו. חזרה מכתב אישום בטרם הקראה משמעותה ביטול כתב האישום. חזרה מכתב אישום לאחר הקראה משמעותה זיכוי הנאשם בדין. ישיבת הוכחות השלב המהותי בדיון הפלילי בו מובאות הראיות ונשמעים העדים.  ישיבת ההוכחות נקבעת למועד מאוחר יותר, וזאת לאחר תשובת הנאשם לכתב האישום,  זאת כמובן במידה ונאשם כופר באשמה. פרשת תביעה החלק הפותח את שלב ההוכחות במשפט ובו התביעה מביאה את ראיותיה להוכחת כתב האישום. פרשת הגנה לאחר סיום פרשת התביעה מכריז התובע אלו עדי, ומתחילה פרשת ההגנה, בה יכול הנאשם לעלות להעיד, ולמסור את גרסתו.  פסק הדין הכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחדיו את פסק הדין. מעצר ימים מעצר לצורכי חקירה שמתבצע טרם הגשת כתב האישום מעצר עד תום ההליכים המשפטיים מעצר לאחר הגשת כתב האישום, ומטרתו השארת הנאשם מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו.נשיאת מאסר בעבודות שרות בית משפט שגזר על אדם מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להחליט שהנידון ישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודות שירות. החלטת בית המשפט תינתן רק לאחר שהנידון הביע הסכמתו לשאת את עונש המאסר בעבודת שירות, ואישור הממונה על עבודות השירות.

עבירות מסוג עוון

עבירה מסוג "עוון" עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס העולה על שיוער הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום.

עבירות מסוג חטא

עבירה מסוג "חטא" עבירה שנקבע לא עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס שאינו עולה על שעיור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום. עבודות שרות למען הציבור בית המשפט שהרשיע אדם, ולא הטיל עליו עונש מאסר בפועל, רשאי, במקום כל עונש אחר או בנוסף עליו, לחייבו בצו שיעשה, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, פעולה או שירות לתועלת הציבור או הזולת, למשך תקופה, למספר שעות ובהתאם לתוכנית.עיכוב הליכים בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום, ולפני הכרעת דין, ראשי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט. הוגשה הודעה כאמור, יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט.התליית הליכים בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני גזר הדין, רשאי בית המשפט להתלות את ההליכים, בין מיוזמתו ובין לבקשת תובע, אם נוכח כי לא ניתן להביא את הנאשם להמשך משפטו הכרעת דין בתום בירור האשמה יחליט בית המשפט בהחלטה מנומקת בכתב על זיכוי הנאשם , או אם מצא אותו אדם אשם, על הרשעתו. גזר דין בתום הטענות לעניין העונש יגזור בית המשפט את דינו של הנאשם.

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

קטינים (נוער) בפלילים

יצוג קטינים - עבריינות נוער היא עבריינות המבוצעת על ידי אדם צעיר המוגדר על פי החוק כקטין. יחסו של החוק לעבריינות כזו שונה מזה הניתן לעבירות של בוגרים.עבריינות הנוער מתייחסת לפשיעה המבוצעת על ידי אדם שגילו מתחת לגיל מסוים.
 ככלל, יחס רשויות האכיפה והשפיטה במדינות המערב סלחני ומתחשב יותר כלפי עבריינים קטינים לעומת בגירים. הגישה היא בעיקרה חינוכית-שיקומית ומטרתה לנסות ולהוציא את הצעיר ממעגל העבריינות. 
כל אדם שטרם מלאו לו 18 שנים נחשב בעיני החוק לקטין (חוק הנוער), כאשר המועד הקובע לעניין סמכות בית המשפט, הנו מועד הגשת כתב האישום לביהמ"ש. דהיינו, קטין שביצע את העבירה בטרם הגיע לגיל 18, ואילו כתב האישום הוגש לאחר שמלאו לו 18, לא יישפט בביהמ"ש לנוער, אלא בבימ"ש רגיל בדומה לאדם בגיר. ככלל, הדיונים בבתי המשפט לנוער נערכים בדלתיים סגורות ויש איסור על פרסום פרטי הקטינים וזהותם. החוק הדן בענייני מעצרם של קטינים מורה כי קטין שטרם מלאו לו 14 לא יוחזק במעצר ללא צו של שופט לתקופה העולה על 12 שעות. לעומת זאת, קטין שמלאו לו 14 שנים, בדומה לבגיר, לא יוחזק במעצר ללא צו של שופט לתקופה העולה על 24 שעות.
תקופת המעצר המכסימלית לקטין שטרם מלאו לו 14, וטרם הוגש נגדו כתב אישום, הנה 10 ימים (לבגיר 15 ימים). בסך הכול, ניתן לעצור קטין, טרם הגשת כתב אישום, עד 20 ימים (בגיר 30 ימים). בשלבי המעצר וטרם הגשת כתב האישום, ניתן לדון קטין בפני בית משפט רגיל, ואין לביהמ"ש לנוער סמכות שיפוט ייחודית. לעומת זאת, לאחר הגשת כתב אישום עוברת הסמכות אך ורק לבית המשפט לנוער. סמכותו של שוטר לבצע חיפוש על גופו של קטין תואמת לכללים של חיפוש על גופו של בגיר, כך שניתן לערוך חיפוש בגופו של הקטין ובכליו, זאת אף ללא נוכחות הורי הקטין. לעומת זאת, חיפוש בביתו של הקטין מחייב צו שיפוטי של בית משפט, וזאת מאחר והקטין אינו יכול לתת את הסכמתו לחיפוש בביתו. בסיומו של ההליך המשפטי, נותן בית המשפט לנוער הכרעת דין, לפיה רשאי ביהמ"ש לזכות את הקטין או לקבוע כי הקטין ביצע את העבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
להבדיל מאדם בגיר, קביעת ביהמ"ש כי הקטין ביצע את העבירה, איננה בבחינת "הרשעה". בשל הרגישות הברורה והטבעית הנובעת מטיפול בקטינים, מחויבים בתי המשפט לנוער להפנות את הקטינים הנידונים לשירות מבחן לנוער לשם עריכת תסקיר בעניינם. קצין המבחן משוחח עם הקטין, בוחן את נסיבותיו האישיות, הרקע לביצוע העבירה ועוד. בסופו של דבר ולאחר שקצין המבחן הכיר היטב את הקטין ונסיבותיו הספציפיות שלו ושל המקרה עורך קצין המבחן את חוות דעתו המקצועית, (אשר מהווה המלצה בלבד לביהמ"ש) זאת בטרם יגזור בית המשפט את דינו של הקטין.
משהובאה ההמלצה בפני בית המשפט , יקבע תחילה, האם יש מקום להרשיע הקטין בביצוע העבירה אם לאו, ובהתאמה ישית העונש על הנאשם הקטין. ישנם חוקים ברורים ומוגדרים במיוחד לאופן הטיפול בנער אשר ביצע עבירה. חוקי הנוער נועדו להבטיח עבור הקטין הסדרים מיוחדים בנושאי מעצר, שחרור, ניהול המשפט, ענישה ודרכי טיפול. כאמור, ישנם מספר חוקים, אך ישנם שני חוקים חשובים ומשמעותיים שמטרתם להגן על הקטין והם: חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך 1960 - חוק זה חל על כל הקטינים, מכוון לדאוג לשלומם של קטינים נזקקים באמצעות פקיד סעד (עובד סוציאלי שיש לו סמכויות מיוחדות).
חוק זה מאפשר לפקיד סעד לקבל גם עזרה מתאימה מהמשטרה חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול), התשל"א 1971- חוק זה עוסק בסמכויות בית המשפט לנוער, סדרי הדין, דרכי הענישה והטיפול ביחס לקטינים ברי אחריות פלילית (בני 12 ומעלה) שניתן להעמידם לדין באם עברו עבירה. החוק קובע, למעשה, מעין מסגרת לעבודת המשטרה עם קטינים ולשיתוף הפעולה שלה עם שירות המבחן לנוער.
לעו"ד סגרון ג'קי - הנרי ניסיון רב בייצוגם של קטינים והייצוג כולל ליווי, ייעוץ והכוונה מותאמת לצורכי הקטין ומשפחתו.
אין חולק כי הטיפול בקטינים המסתבכים בפלילים דורש התמקצעות ושליטה ברזי הדין המהותי והפרוצדוראלי שהוא מיוחד לציבור הקטינים והוא אינו מצוי בידיעת עורכי הדין הפליליים שאינם מנוסים בייצוג קטינים.
לצערנו, עבריינות הנוער בישראל התפשטה והקצינה בעשור האחרון באופן משמעותי וכיום אנו מוצאים יותר ויותר בני נוער נעדרי עבר פלילי מעורבים בביצוע עבירות פליליות חמורות וקלות. 
עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי הוא בעל מוניטין רב שנים ומתמחה בייצוג, ייעוץ וניהול תיקים של קטינים, בני נוער, שהסתבכו בעבירות פליליות מכל גווני הקשת הפלילית ובעיקר: עבירות סמים, עבירות רכוש, עבירות אלימות, עבירות של אלימות במשפחה, עבירות מרמה, עבירות הונאה, עבירות של הלבנת הון, עבירות גניבה, עבירות רצח והריגה גם כאשר כל העבירות הנ"ל בוצעו על-ידי קטינים.

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה אלינו מכאן או לטלפון נייד 24/7:  052-2892777

זקוק לפרטים נוספים או ייעוץ מקצועי דיסקרטי פנה אלינו מכאן 

ועדת שחרורים

 

ועדת שחרורים היא וועדה שהוקמה מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א- 2001 , ושבסמכותה לשחרר על תנאי ממאסר אסירים שסיימו לרצות שני שלישים ממאסרם. ‏
כמו כן, וועדת שחרורים מיוחדת דנה בשחרור על תנאי של אסירי עולם שנקצב עונשם ושל אסירים שנשפטו לתקופות מאסר ארוכות וריצו לפחות 25 שנים ממאסרם, אף אם תקופה זו אינה מהווה שני שלישים.

 

‏‏בד"כ הרכבה של וועדת השחרורים: שופט (או שופט בדימוס) + שני נציגי ציבור בעלי ניסיון של 5 שנים בתחום קרימינולוגיה, הסוציולוגיה או בתחום טיפול אחר + נציג שב"ס ללא זכות הצבעה. ‏ההחלטות בועדה מתקבלות על פי הכרעת רוב מתוך אותם שלושה בעלי זכות הצבעה כמפורט לעיל.

למעשה, שחרורו המוקדם של האסיר שווה כשליש מתקופת העונש שנגזר עליו. לכן, בדיוק כפי שנאשם נלחם בכל כוחו על מנת שלא יוטל עליו עונש של מאסר בפועל או לכל הפחות לתקופה קצרה ככל האפשר, כך יש להתייחס להליך הבקשה לשחרור מוקדם – ועדת השחרורים.

יש לזכור כי כיום, התנהגות טובה בין כותלי הכלא כשלעצמה אין בה די, והוועדה מגדירה "התנהגות טובה" בצורה מאוד מרחיבה. נטל ההוכחה חל על האסיר ועליו להוכיח כי שחרורו לא יסכן את שלום הציבור או בטחונו. כאמור, נטל זה אינו קל להוכחה עת מדובר במי שהורשע בפלילים.

 אחוזי ההצלחה של הליך זה הינם תוצר של הרבה גורמים, כאשר מרביתם תלויים בהתנהלותו של האסיר עצמו כבר מתחילת המאסר. אסיר אשר מפגין התנהגות טובה ומראה כי פניו אל השיקום סיכוייו לזכות בשחרור מוקדם גדלים. עו"ד פלילי סגרון ג'קי-הנרי מוכר כמי שמייצג בהצלחה אסירים רבים בפני וועדות השחרורים, וגם בעתירות על החלטות הועדה.

 

עתירות אסירים

למעשה, כל אסיר או עצור רשאי להגיש בעצמו עתירת אסיר ולקיים את הדיון ללא שיהא מיוצג על-ידי עורך דין. הדיון בעתירת האסיר תהא בפני בית משפט המחוזי בדן יחיד והטענות המועלות בעתירה נבחנות לאור כללי המשפט המנהלי ובעיקר, נבחנות במבחן הסבירות. הדיון בעתירות אסירים אינו כפוף לדיני הראיות המקובלים במשפט הפלילי ויש וראיות חסויות בצורת מידע מודיעיני יימסרו לעיני השופט הדן בעתירה בלבד. הטענה השכיחה ביותר המועלית במסגרת עתירות אסירים היא – שלילת חופשות על-ידי שירות בתי הסוהר או המשטרה. כמו כן, בסוגים מסוימים של עבירות (כגון אלימות במשפחה ו/או עבירות מין) מתקיימות ועדות שונות הבוחנות את מסוכנתו של העותר וחוות דעתן נמסרת לעיון בית המשפט. למרות שהאסיר יכול שלא להיות מיוצג בדיון בעתירה, ייצוג משפטי הולם יביא להתייחסות רצינית יותר לעותר ולעתירה.

כמו כן, לאסיר המייצג את עצמו יש קושי בהתמודדות עם אותו מידע חסוי המוצג לעיון בית המשפט בלבד. הקושי מתגלה גם בהתמודדות עם חוות הדעת של הוועדות החוץ משרדיות של שרות בתי הסוהר. כמובן, שלאסיר אין את היכולת להשתמש ב – "תקדימים" ובהלכות מחייבות שנקבעו בבית המשפט העליון.

לעו"ד סגרון ג'קי - הנרי ותק רב בייצוג עצורים ואסירים במסגרת העתירות. משרדינו נמצא בקשרי עבודה אינטנסיביים עם משרדי שרות בתי הסוהר ולרשות משרדינו מאגר מכובד של מומחים בתחומים שונים אשר יעזרו לאסיר להתמודד עם חוות הדעת המתקבלות במשרדים השונים של שרות בתי הסוהר.

 

התמחות בפלילי

המשפט הפלילי מהווה תחום דומיננטי במשרדנו, תחום זה מנוהל על-ידי עו"ד סגרון ג'קי-הנרי אשר במרוצת הזמן צבר ניסיון רב בייצוג חשודים.

ונאשמים במגוון רחב של עבירות פליליות בפני הערכאות שונות. בנוסף, משרדנו מייצג חשודים ונאשמים בעבירות רצח, עבירות מין, הונאה ומרמה, שוד, סמים, עבירות רכוש, עבירות אלימות ואיומים, עבירות מחשב ודיני אינטרנט, עבירות ברכב וכן בעבירות אלימות במשפחה

בעיקר, שם משרדנו דגש רב על ההליכים המקדימים להגשת כתבי האישום ומלווה את הנחקר-חשוד-עצור במהלך חקירתו במשטרה וברשויות המדינה השונות. למשרדנו יש את הכלים, הניסיון והידע ליצור פתרונות יצירתיים וייחודיים לנחקרים ונאשמים שזו להם הסתבכותם הראשונה בפלילים

למשרדנו יש את הכלים, הניסיון והידע ליצור פתרונות יצירתיים וייחודיים לנחקרים ונאשמים שזו להם הסתבכותם הראשונה בפלילים, ייעוץ טרום חקירתי, שחרור ממעצר, שחרור ממאסר, אי-הרשעה, סגירת תיקים פליליים, ייצוג בוועדות שחרורים, מחיקת רישום פלילי, בקשות חנינה ועוד 

 

זקוק לפרטים נוספים ייעוץ מקצועי דיסקרטי פנה לעו"ד פלילי מצור קשר כאן

דיני צבא

עורך דין פלילי סגרון ג'קי-הנרי מתמחה בדיני צבא, ובמרוצת הזמן צבר משרדו ניסיון רב בייצוגם של חשודים ונאשמים במגוון רחב של עבירות פליליות שבוצעו במסגרת השירות הצבאי. משרדנו נותן מענה הן לחיילים בשירות סדיר והן לחיילים בשירות מילואים

סגרון ג'קי-הנרי הינו עורך דין מוסמך מטעם בית המשפט העליון לייצג נאשמים בפני בתי הדין הצבאיים. כמו כן, במסגרת תחום המשפט הצבאי מייצג משרדנו חשודים ונאשמים בעבירות עריקות, נפקדות, רצח, עבירות מין, סמים, עבירות רכוש, עבירות אלימות ואיומים, עבירות ברכב ועבירות בנשק.

למשרדנו יש את הכלים, הניסיון והידע ליצור פתרונות יצירתיים וייחודיים לנחקרים ונאשמים שזו להם הסתבכותם הראשונה בצבא, שחרור ממעצר, שחרור מבתי מאסר צבאיים, אי-הרשעה, סגירת תיקים פליליים, ייצוג בפני וועדות אי התאמה, מחיקת רישום פלילי ועוד

 

 

דיני תעבורה

עורך דין תעבורה בנתניה סגרון ג'קי-הנרי מתמחה גם בדיני תעבורה, החל מניהול תיקים כולל דו"חות ברירת משפט ועד לניהול הגנה בתיקי תאונות דרכים קטלניות ובכללם עבירות של  גרם מוות ברשלנות והריגה


במרוצת הזמן צבר עורך דין תעבורה בנתניה סגרון ג'קי-הנרי ניסיון רב ומוניטין בייצוג לקוחות הנאשמים בתיקי תעבורה, החל מתיקי ברירות משפט, דוחות משטרה ונקודות, פסילות מנהליות, תאונות דרכים ותאונות דרכים קטלניות.

לפרטים נוספים וייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה אלינו מכאן 

 

חוק המחשבים

עורך דין פלילי סגרון ג'קי-הנרי מתמחה גם בייצוג בתחום חדשני וייחודי של חשודים-עצורים-נאשמים בעבירות לפי חוק המחשבים. ככלל כאשר מדברים על "עבירות מחשב" בד"כ מדובר על 3 קטיגוריות עיקריות: האחת, עבירות מחשב כהגדרתן בחוק המחשבים , בעבירות אלו של חדירות ופריצות למחשבים , ייצור והפצת ווירוסים, תולעים וסוסים טרוייאניים ושבוש וגניבת מידע ממחשבים. השנייה, עבירות "רגילות" שבעבר בוצעו ללא מחשב וכיום מבוצעות באמצעות מחשבים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים

המדובר בעבירות קלאסיות של מרמה, גניבה ,זיוף, עברות מין, סחר בסמים עבירות ביטחוניות ולמעשה כל עבירה שניתן לבצעה באמצעות מדיית המחשוב ורשת האינטרנט. כאשר המשותף הוא שבעבירות אלו המחשב משמש ככלי לביצוע העבירה. השלישית, כל עבירה אחרת שהמחשב משמש בהן ככלי קיבול לראיות היכולות לקשור את החשודים לעבירות המיוחסות להם ולהוכיח באמצעות המידע האגור בהם את חפותם(או את אשמתם) של החשודים בתיק.

 

 

חדשות פלילים ומאמרים אחרונים

ייעוץ ללא התחייבות

כתוב , פנייתך חשובה לנו !