סגרון ג'קי-הנרי ושות' - משרד עורכי דין

רח רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310  09-8339007 ייעוץ אישי : 052-2892777

רחוב רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310
טלפון: 09-8339007        נייד: 052-2892777


     לייעוץ ללא עלות חייג , כתוב ,שלח SMS

עורכי דין פליליים בנתניה   עורך דין פלילי בנתניה   עורכי דין פליליים  עורך דין פלילי עורך דין פלילי

French VersionEnglish Version Russian Version בשפה הערבית

חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסוכנים

סמי פיצוציות הוא כינוי למגוון רחב של חומרים כימיים שתוכננו כך שהשפעתם תהיה דומה לזו של סמים אסורים על פי חוק, אך מרכיביהם אינם כלולים בפקודת הסמים המסוכנים בפקודת הסמים המסוכנים ועל כן ניתן לכאורה לייצר ולשווק אותם באופן חוקי. בהכנת סמי פיצוציות נעשה ניסיון ליצור סמים בעלי מבנה דומה לסמים פסיכואקטיביים מוכרים, על ידי שינוי מסוים במבנה הכימי של הסם הידוע. לעתים נדירות יותר יצרן סם הפיצוציות מייצר חומרים כימיים אחרים היוצרים שינויים זמניים דומים בהכרה בתפיסה בהתנהגות או במצב הרוח לאלה של סמים פסיכואקטיביים מוכרים. בתקופה בה סמים חדשים אלה אינם אסורים על פי חוק, הם נמכרים באופן גלוי, או גלוי למחצה, למשל בחנויות נוחות או בקיוסקים. בישראל ניתן לעתים למצוא סמים אלה בעיקר בפיצוציות ומכאן כינויים. במדינות אחרות בעולם זכו סמים אלה לכינויים שונים בהם, סמי מעצבים (designer drugs), סמי מסיבות, ועוד.

ביום 6.8.2013 פורסם ברשומות חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013 (ספר החוקים תשע"ג, מס' 2407 ,בעמ' 221). למעשה, החוק בא לתת מענה לתופעת השימוש בחומרים מסכנים (הידועים בכינוי "סמי פיצוציות"), ייצורם ושיווקם. יצוין, כי הצעת החוק הממשלתית המקורית היתה גורפת ובעייתית בהרבה מהנוסח שהתקבל בסופו של דבר. הערות רבות שהוגשו מטעמנו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הן במישור המהותי והן במישור הפרטני, התקבלו והוטמעו.
 
 
עיקרי החוק:
 
1.הגדרת "חומר מסכן" (סעיף 1) – חומר שנועד לשימושו של אדם, ושקיים יסוד סביר להניח כי השימוש בו עלול להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור, בביטחונו או בבריאותו, בדרך הדומה לפגיעה הנגרמת כתוצאה מהשימוש בסם מסוכן. 
 
2.חזקות לקביעת חומר מסכן (סעיף 2) – קביעת חזקה כי חומר שלא קוימו לגביו חובות סימון המוצר החלות עליו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) או לפי פקודת הרוקחים או לפי חוק הגנת הצרכן הוא חומר מסכן. קביעת חזקה כי חומר שעל פי פרסומו ברבים, השימוש בו גורם למשתמש בו לתופעות הדומות לתופעות הנגרמות כתוצאה מהשימוש בסם מסוכן, הוא חומר מסכן. 
 
3.סמכויות כניסה, חיפוש ותפיסה של חומר מסכן (הוראת שעה) (סעיף 3) – עיגון סמכותו של שוטר להיכנס למקום שבו יש לו יסוד סביר להניח כי האדם מחזיק בחומר המסכן (למעט מקום מגורים), לבצע חיפוש במקום ולתפוס את החומר המסכן. 
 
4.החלטה על השמדת חומר מסכן (הוראת שעה) (סעיף 4) – הסדרים לעניין השמדת חומר מסכן על ידי קצין משטרה, ובכלל זה עיגון זכות השימוע של המחזיק טרם קבלת ההחלטה על השמדת החומר, ועיגון זכות ההשגה לבית המשפט נגד החלטה זו. 
 
5.הכרזה דחופה ותוקפה של הכרזה דחופה (סעיפים 5 ו-6) – קביעת מנגנון מנהלי להכרזה על חומר מסכן מסוים כחומר אסור בהפצה והוספתו לרשימת הסמים המסוכנים לפי פקודת הסמים. הכרזה כאמור תיעשה בידי גורם מקצועי ממשרד הבריאות ותוקפה לא יעלה על 12 חודשים (וניתן להאריכה ב-3 חודשים נוספים מטעמים שיירשמו). לאחר פקיעת ההכרזה הדחופה, הכנסת החומר המסכן לרשימת הסמים המסוכנים תצריך את אישורה של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
 
6.איסור הפצה (סעיף 7) – קביעת עונש של שלוש שנות מאסר על אדם העוסק בייצור, מכירה, ייבוא, ייצוא, הספקה או סחר של חומר אסור בהפצה. לעניין זה נקבעה חזקה כי אדם הפועל כאמור ידע שהחומר הוא חומר אסור בהפצה, והטוען להגנתו שלא ידע על כך – עליו הראיה. 
 
7.הדחת קטין לחומר אסור בהפצה (סעיף 8) – קביעת עונש של חמש שנות מאסר על אדם הנותן לקטין חומר אסור בהפצה, או משדל קטין לעשות שימוש או להשיג חומר אסור בהפצה. 
 
8.החלת הוראות שונות מפקודת הסמים המסוכנים (סעיף 9).
 
9.מנגנון דיווח תקופתי לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת (סעיף 13).
 
לעורך דין פלילי סגרון ג'קי-הנרי ניסיון עשיר בהתמודדות עם כתבי אישום שהוגשו כנגד נאשמים שהואשמו לפ]י חוק זה וכן הצלחה מוכחת בשחרור ממעצר של חשודים שנחשדו בביצוע עבירות לפי חוק זה.

mabsuton

חדשות פלילים ומאמרים אחרונים

ייעוץ ללא התחייבות

כתוב , פנייתך חשובה לנו !