סגרון ג'קי-הנרי ושות' - משרד עורכי דין

רח רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310  09-8339007 ייעוץ אישי : 052-2892777

רחוב רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310
טלפון: 09-8339007        נייד: 052-2892777


     לייעוץ ללא עלות חייג , כתוב ,שלח SMS

עורכי דין פליליים בנתניה   עורך דין פלילי בנתניה   עורכי דין פליליים  עורך דין פלילי עורך דין פלילי

French VersionEnglish Version Russian Version בשפה הערבית

מילון מונחים משפטיים בסיסיים

עבירות מסוג פשע

עבירה מסוג "פשע" עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים עבירה מסוג "עוון" עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס העולה על שיוער הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום. שיבת הקראת כתב האישום המועד בו משיב הנאשם לכתב האישום שהוגש נגדו. חזרה מכתב אישום בטרם הקראה משמעותה ביטול כתב האישום. חזרה מכתב אישום לאחר הקראה משמעותה זיכוי הנאשם בדין. ישיבת הוכחות השלב המהותי בדיון הפלילי בו מובאות הראיות ונשמעים העדים.  ישיבת ההוכחות נקבעת למועד מאוחר יותר, וזאת לאחר תשובת הנאשם לכתב האישום,  זאת כמובן במידה ונאשם כופר באשמה. פרשת תביעה החלק הפותח את שלב ההוכחות במשפט ובו התביעה מביאה את ראיותיה להוכחת כתב האישום. פרשת הגנה לאחר סיום פרשת התביעה מכריז התובע אלו עדי, ומתחילה פרשת ההגנה, בה יכול הנאשם לעלות להעיד, ולמסור את גרסתו.  פסק הדין הכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחדיו את פסק הדין. מעצר ימים מעצר לצורכי חקירה שמתבצע טרם הגשת כתב האישום מעצר עד תום ההליכים המשפטיים מעצר לאחר הגשת כתב האישום, ומטרתו השארת הנאשם מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו.נשיאת מאסר בעבודות שרות בית משפט שגזר על אדם מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להחליט שהנידון ישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודות שירות. החלטת בית המשפט תינתן רק לאחר שהנידון הביע הסכמתו לשאת את עונש המאסר בעבודת שירות, ואישור הממונה על עבודות השירות.

עבירות מסוג עוון

עבירה מסוג "עוון" עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס העולה על שיוער הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום.

עבירות מסוג חטא

עבירה מסוג "חטא" עבירה שנקבע לא עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס שאינו עולה על שעיור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום. עבודות שרות למען הציבור בית המשפט שהרשיע אדם, ולא הטיל עליו עונש מאסר בפועל, רשאי, במקום כל עונש אחר או בנוסף עליו, לחייבו בצו שיעשה, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, פעולה או שירות לתועלת הציבור או הזולת, למשך תקופה, למספר שעות ובהתאם לתוכנית.עיכוב הליכים בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום, ולפני הכרעת דין, ראשי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט. הוגשה הודעה כאמור, יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט.התליית הליכים בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני גזר הדין, רשאי בית המשפט להתלות את ההליכים, בין מיוזמתו ובין לבקשת תובע, אם נוכח כי לא ניתן להביא את הנאשם להמשך משפטו הכרעת דין בתום בירור האשמה יחליט בית המשפט בהחלטה מנומקת בכתב על זיכוי הנאשם , או אם מצא אותו אדם אשם, על הרשעתו. גזר דין בתום הטענות לעניין העונש יגזור בית המשפט את דינו של הנאשם.

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

ייעוץ ללא התחייבות

כתוב , פנייתך חשובה לנו !

מאמרים נוספים