סגרון ג'קי-הנרי ושות' - משרד עורכי דין

רח רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310  09-8339007 ייעוץ אישי : 052-2892777

רחוב רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310
טלפון: 09-8339007        נייד: 052-2892777


     לייעוץ ללא עלות חייג , כתוב ,שלח SMS

עורכי דין פליליים בנתניה   עורך דין פלילי בנתניה   עורכי דין פליליים  עורך דין פלילי עורך דין פלילי

French VersionEnglish Version Russian Version בשפה הערבית

שחרור מנהלי הוא שחרור אסיר לפני מועד השחרור המדויק שנקבע פקודת המאסר שהוצאה ע"י בית המשפט. מטרתו של השחרור המנהלי להקל על הצפיפות בבתי הסוהר. שחרור מנהלי מתבצע כאשר תפוסת האסירים בבתי הסוהר בפועל – עולה על התקן שנקבע. תקופת השחרור המנהלי מקוזזת מתקופת המאסר המלאה או מתקופת שני שלישים מהמאסר (אם נקבע ע"י ועדת שחרורים כי האסיר ישוחרר בתום ריצוי שני שלישים מתקופת מאסרו), והיא פונקציה של אורך המאסר המלא ונקובה בתוספת הראשונה לפקודת בתי הסוהר. לציין כי השחרור המנהלי מתבצע בימים א`-ה` בלבד, ובימי שישי לא מתבצעים שחרורים מנהליים. החל מחודש פברואר 2012 שונה החוק כך שכל אסיר שנשפט לתקופת מאסר של עד 4 שנים יזכה לניכוי אוטומאטי של המנהלי ואילו אסיר שנשפט לתקופה העולה על 4 שנות מאסר יזכה לניכוי מנהלי רק באם יזכה לשחרור מוקדם ברישיון (שליש).