סגרון ג'קי-הנרי ושות' - משרד עורכי דין

רח רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310  09-8339007 ייעוץ אישי : 052-2892777

רחוב רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310
טלפון: 09-8339007        נייד: 052-2892777


     לייעוץ ללא עלות חייג , כתוב ,שלח SMS

עורכי דין פליליים בנתניה   עורך דין פלילי בנתניה   עורכי דין פליליים  עורך דין פלילי עורך דין פלילי

French VersionEnglish Version Russian Version בשפה הערבית

מהו מסדר זיהוי אקראי / ספונטאני?

במהלך מסדר זה, נוצר (או יוצרים) מפגש אקראי, ספונטאני, בין החשוד למזהה וזאת ללא כל הכנה מוקדמת. אפשר והמקריות היתה מכוונת במובן זה שהעד המזהה יופנה ביודעין למקום בו נמצא החשוד. משקלו של מסדר זה כראיה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט בפניו מובאת הראיה. המקרה הקלאסי של מסדר זה הוא כאשר המתלונן פוגש במקרה (או שלא במקרה) את החשוד במסדרונות תחנת המשטרה.
 
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

מהו מסדר זיהוי בתמונות?

במקרים בהם לא ניתן לערוך 'מסדר זיהוי חי', אזי מצלמים את החשוד/ים ומציגים בפני העד המזהה תמונות של עבריינים (בד"כ תוצבנה 8 תמונות). העד המזהה אמור להצביע על התמונה אותה הוא מזהה ועל ידי כך להפליל את החשוד/ים.
 
על המשטרה תמיד להעדיף מסדר זיהוי חי על פני מסדר זיהוי בתמונות ובכל מקרה לא יערך מסדר זיהוי חי לאחר מסדר זיהוי בתמונות, שכן העד המזהה כבר נחשף לתמונתו של החשוד במסגרת מסדר התמונות. בטרם מתחיל מסדר זיהוי התמונות על עורך המסדר להודיע לעד המזהה כי ייתכן ותמונתו של החשוד לא נמצאת בין התמונות שיוצגו לו.
 
לעורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ניסיון עשיר בהשתתפות במסדרי זיהוי משטרתיים והחשיבות בנוכחות של עורך דין פלילי מנוסה הינה הכרחית כדי לשמור על זכויותיו של החשוד (שאינו משתתף במסדר), ישנה חשיבות לבחירת תמונות, הקפדה על כללי המסדר,  הפניית שאלות נכונות לעד המזהה וכו'.
 
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

איכון סלולארי - מהו?

איכון ע"פ תא סלולארי הינו מידע על מיקום המשתמש על-פי מיקום האנטנה בה נקלט האות הסלולארי. ואין חובה שמחזיק המכשיר יתקשר שהרי כל טלפון סלולארי מתחבר כל הזמן לאנטנות הקרובות אליו.

רמת דיוק המיקום בדרך זו נע בין עשרות מטרים באזורים עירוניים לבין מספר קילומטרים בודדים באזורי ספר שאינם משופעים באנטנות סלולאריות. שרות האיכון מאפשר לקבל בזמן אמת (ON LINE) מידע על מיקום, מסלול הנסיעה של רכב והנוהג בו.

כוחות הבטחון נוהגים לעשות שימוש ביכולות האיכון לשם עבודתם המבצעית אולם לשם כך הם נדרשים לקבלת צו שופט. מאז שנות ה-90 התייחסו בתי המשפט לאיכוני טלפונים ניידים כראיה כמעט ודאית, ואיכוני טלפונים שימשו עד היום בכ - 150 משפטים כראיה מרכזית שעליה התבססה ההרשעה.

בשנת 2007 במהלך משפטם של נאשמים בעבירות רצח וניסיון רצח נקבע לראשונה בישראל כי מומחים שהעידו מטעם חברות הסלולר סתרו את עצמם במהלך העדות וכי אף אחת מחברות הסלולר אינה עומדת בכל התנאים המצטברים הנדרשים כדי לתבוע קבילותם של פלטי מחשב.

בפועל גם כיום ממשיכה להיות ראיית האיכון ראייה מרכזית ודומיננטית בידי התביעה להרשעת נאשמים. לעורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ניסיון רב בניהול תיקים פליליים בהן שימשה ראיית האיכון כראייה דומיננטית. 

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

יחידת העיקוב המשטרתית (הסמויה) - מהי?

יחידת העיקוב (מלשון: מעקב) הינה יחידת משטרה מובחרת המכונה ה - 'סמויה' ואשר כוללת מאות לוחמים, שמשמשים הלכה למעשה כ"עיניים" בעיקר במעקב אחר התנהלות ארגוני הפשע. 
 
המערך כולל יחידות שפועלות, כביכול, "מחוץ למשטרה", ללוחמים אין קשר עם שוטרים, הם פועלים במתקנים אזרחיים ולכל אחד מהם סיפור כיסוי תמידי, שנועד לטשטש את עבודת הסיוע למשטרה.
 
תפקידם המרכזי הוא איסוף ראיות ומעקב אחר אובייקטים כגון עבריינים בכירים או וארגוני פשיעה ומהווים 'כוח' משימה ישוב ואיכותי בחקירות רגישות. לכל מחוז במשטרה וביחידות הארציות של להב 433, ישנה יחידת עיקוב משלה שפועלת ישירות מול היחידה המרכזית המחוזית.
 
כאשר אנשי יחידה זו נדרשים להגיע לבית משפט למתן עדות אזי בדרך כלל הינם מעידים מאחורי פרגוד או כשהם מחופשים וחובשי פיאות כדי למנוע זיהויים.
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

 

 

 

 

 

 

 

מהו עקרון החוקיות?

עקרון החוקיות: קובע כי אין עבירה ואין עונש אלא בחוק או על-פי חוק או מכוח חוק. עקרון זה מוצא ביטויו בסעיף 1 לחוק העונשין ונגזר מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. המשמעות הלכה למעשה הינה שכל מה שלא נאסר במפורש בחוק הינו מותר. על פי עיקרון החוקיות נדרש שהעבירות תהיינה מוגדרות מראש, ברורות ככל שניתן וזאת בכדי להבטיח את וודאות חוק, וזאת כדי שלא תהא שרירותיות שבו החוק יופעל בצורה אחת על אדם פלוני ובפעם אחרת יופעל אחרת על אלמוני.
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

אחריות קפידה מהי?

תיקון 39 לחוק העונשין התשל"ז - 1977 קבע את האחריות הקפידה בס' 22 לחוק. מקום שאחריות זו קמה אין למעשה צורך בהוכחת היסוד הנפשי (MENS REA). אחריות קפידה הינה מידה של יסוד נפשי הנדרשת בחוקים מסוימים, בעבירה פלילית שבה נדרש יסוד נפשי מסוג אחריות קפידה התביעה אינה צריכה להוכיח כל יסוד נפשי, והנטל מועבר על הנאשם להוכיח שלא הייתה מחשבה פלילית ושהוא לא נהג ברשלנות.
 
על הנאשם להוכיח שעשה כל שניתן ביכולתו למנוע את העבירה. מדובר ברף גבוה, אבל זאת עדיין לא אחריות מוחלטת שאינה ניתנת לסתירה. אחריות קפידה קיימת רק כשהמחוקק קבע זאת במפורש וזאת לפי סעיף 22 וסעיף 19 לחוק העונשין. לפני תיקון 39 סוג זה של יסוד נפשי נקרא אחריות מוחלטת - ההתנהגות הייתה מקימה חזקה בלתי ניתנת לסתירה. קיימים סייגים (הגנות) לאחריות קפידה: חוסר שליטה, גורם זר מתערב ועוד.
 
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

מהו גיל האחריות בפלילים?

ילדים מתחת לגיל 12 אינם נושאים באחריות פלילית, ולא ניתן להעמידם לדין בגין עבירות שביצעו. ילדים ונערים מעל לגיל זה, אך שטרם מלאו להם 18 שנים ביום ביצוע העבירה, ניתן להעמיד לדין, אך הם יישפטו כקטינים לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א 1971.

 

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

עורך דין פלילי במרכז - למה?

עורך דין פלילי במרכז - החיפוש אחר עורך דין פלילי במרכז אינו קל. משרדו של  עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ממוקם בנתניה ונותן שירותים מקצועיים בכל רחבי הארץ ובפרט באיזור מרכז. עורך דין ג'קי סגרון נחשב לאחד מעורכי הדין הפליליים הטובים ביותר באזור מרכז.
 
חלק גדול מלקוחות המשרד הינם מאזור מרכז, גוש דן והשרון. שכירת שרותיו של עורך דין פלילי במרכז מקנה יתרון ברור ללקוחות שענייניהם מתנהלים במחוז מרכז שהרי הייצוג מהווה "משחק בית" לסניגור ומעצם ההתחככות היומיומית עם רשויות התביעה, שופטים וקציני מבחן, יכול הסניגור, בדרך כלל, להביא את התיק לתוצאות טובות יותר.
 
שימוש בעורך דין שאינו מקומי, הופכת את הייצוג למעין 'משחק חוץ'...משרדו של עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ממוקם בעיר נתניה משנת 2000 ומשכך נגישותו והיכרותו עם ה - 'טופוגרפיה' של המקום מסייעת בייעול ענייני הלקוח. 
חשודים בפלילים, נאשמים בפלילים, עצורים, אסירים ועוד נעזרים בשירותיו של עורך דין פלילי במרכז. עורך דין סגרון נחשב לעורך דין פלילי מומלץ במרכז וכזה פונים אליו שלל לקוחות המתגוררים באיזור זה בשל הקרבה הגיאוגרפית אליהם. מיקומו של עורך הדין הפלילי 'קרוב לבעיה' והזמינות התמידית של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. יכולה ליתן מענה און ליין כמעט תמיד ובכך לסייע במקרים דחופים בהם נדרשת התערבות של עורך דין פלילי במרכז ללא דיחוי. 
העובדה שמתקני הכליאה, בתי המעצר, בתי המשפט, תחנות המשטרה ויחידות התביעה והפרקליטות הפלילית נמצאות בקרבת המשרד מקלה על העבודה של עורך הדין הפלילי ומאפשרת תמרון ונגישות מהירה ואפקטיבית כמעט תמיד בזמן אמת. 
כאשר אדם נקרא לחקירה ו/או נמצא מעוכב או עצור לפני חקירה ימשטרתית שנה חשיבות מכרעת לפגישה עם עורך הדין הפלילי אשר יידע לייעץ ללקוח את הייעוץ המקצועי הטוב ביותר ובכך עשוי הדבר למנוע ימים רבים של מעצר, חקירות ממושכות, מאסרים ממושכים ובסופו של דבר עשוי הדבר גם לחסוך כספים רבים שיידרש הלקוח להוציא בהמשך באם לא ייקבל ייעוץ מתאים או יחליט להשיב לחוקריםלא ייעוץ מקצועי כלל.
ייעוץ מקצועי ונכון של עורך דין פלילי יכול להביא לשחרור מיידי של מעוכב במשטרה וגם במקרים מסויימים לשחרור מהיר ממעצר ויכול לשנות את כל ההליך הפלילי המתנהל כנגד הלקוח לטובה. 
הנחקר במשטרה אינו מצוי ביחסי כוחות שווים מול החוקר, בדרך כלל הוא אינו יודע מדוע נקרא בכלל למשטרה. החוקר המשטרתי המנוסה בדרך כלל משתמש בכל מיני תרגילי חקירה ומניפולציות פסיכולוגיות המותירות את הנחקר בעמדה נחותה, במצוקה רגשית ובחוסר שיוויון מול מעכת אכיפת החוק שמנסה ללחוץ על הנחקר ולהוציא ממנו כל מידע אפשרי שיכול לקדם את ההליכים החקירתיים.
   
העובדה שנחקר חף מפשע אינה מצדיקה וויתור על הסתייעות בעורך דין פלילי שיסייע בשלב זה שהרי אם אדם כבר זומן לחקירה משטרתית, אז כנראה שישנה בעיה גם ללא קשר לאשמתו או חפותו של הנחקר. חשוב שלא 'לחסוך' על הסתייעות בסניגור וגם כאן לעיתים הזול הוא היקר.
עורך דין סגרון ג'קי - הנרי הינו עורך דין פלילי מומלץ במרכז והינו מופיע באופן תדיר בבתי המשפט באיזור. כמו כן, עורך דין פלילי סגרון ג'קי-הנרי מופיע כמידי שבוע בעיתונות המקומית במסגרת מדורי הפלילים והחדשות בפלילים.
עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי הוא בעל מוניטין רב שנים ומתמחה בייצוג, ייעוץ וניהול תיקים מכל גווני הקשת הפלילית ובעיקר: עבירות סמים, עבירות רכוש, עבירות אלימות, עבירות של אלימות במשפחה, עבירות מרמה, עבירות הונאה, עבירות של הלבנת הון, עבירות גניבה, עבירות רצח והריגה ועבירות של קטינים.
בין לקוחותיו של עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ניתן למצוא מגוון רחב של לקוחות החל באנשים נורמטיביים ללא הסתבכויות קודמות ובעלי רישום פלילי נקי, לרבות רופאים, עורכי דין, אנשי הייטק ואנשים שזו להם הסתבכות ראשונה עם החוק ומאידך גם ארגוני פשיעה וראשיהם הנחשדים ונאשמים בפשיעה כלכלית ופשיעה חמורה.
 
אין ספק, וגם לא יכול להיות כזה, כי עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי נחשב לעורך דין פלילי מוביל במרכז מבין כל עורכי הדין הפליליים במרכז בפרט ובכל הארץ בכלל.
   
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

עורך דין פלילי מומלץ בנתניה - למה?

עורך דין פלילי מומלץ בנתניה - נתניה היא עיר במחוז המרכז, בשרון, השביעית באוכלוסייתה בערי מדינת ישראל. נתניה נקראת גם "בירת השרון", על שום היותה העיר הגדולה ביותר באזור השרון. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתגוררים בנתניה, נכון לדצמבר שנת 2014, 202,400 תושבים. בנוסף מידי שנה פוקדים את נתניה אלפי תיירים מדרום אמריקה ומאירופה, בעיקר מצרפת ומבריטניה.
משרדו של עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ממוקם בנתניה ונותן שירותים מקצועיים בכל רחבי הארץ. חלק גדול מלקוחות המשרד הינם מנתניה וסביבתה לרבות המושבים באיזור נתניה. שכירת שרותיו של עורך דין פלילי מנתניה מקנה יתרון ברור ללקוחות שענייניהם מתנהלים בבית משפט בנתניה שהרי הייצוג מהווה "משחק בית" לסניגור ומעצם ההתחככות היומיומית עם רשויות התביעה, שופטים וקציני מבחן, יכול הסניגור, בדרך כלל, להביא את התיק לתוצאות טובות יותר.
שימוש בעורך דין שאינו מקומי, הופכת את הייצוג למעין 'משחק חוץ'...משרדו של עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ממוקם בעיר נתניה משנת 2000 ומשכך נגישותו והיכרותו עם ה - 'טופוגרפיה' של נתניה וסביבתה מסייעת בייעול ענייני הלקוח. 
עורך דין סגרון הינו עורך דין פלילי מוכר ומומלץ בעיר נתניה וסביבתה ויש המסווגים את עורך דין פלילי סגרון ג'קי כעורך הדין הפלילי הטוב ביותר בנתניה ובשרון. עורך דין פלילי ג'קי סגרון, כמידי שבוע, מככב במקומונים המחולקים בעיר נתניה ואיזור השרון ובמדורי החדשות בפלילים.
חשודים בפלילים, נאשמים בפלילים, עצורים, אסירים ועוד נעזרים בשירותיו של עו"ד פלילי בנתניה. עורך דין ג'קי סגרון נחשב לעורך דין פלילי מומלץ בנתניה וככזה פונים אליו שלל לקוחות המתגוררים באיזור זה בשל הקרבה הגיאוגרפית אליהם. מיקומו של עורך הדין הפלילי 'קרוב לבעיה' והזמינות התמידית של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. יכולה ליתן מענה און ליין כמעט תמיד ובכך לסייע במקרים דחופים בהם נדרשת התערבות של עורך דין פלילי ללא דיחוי. 
העובדה שמתקני הכליאה, בתי המעצר, בתי המשפט, תחנות המשטרה ויחידות התביעה והפרקליטות הפלילית נמצאות בקרבת המשרד מקלה על העבודה של עורך הדין הפלילי ומאפשרת תמרון ונגישות מהירה ואפקטיבית כמעט תמיד בזמן אמת. 
כאשר אדם נקרא לחקירה ו/או נמצא מעוכב או עצור לפני חקירה ימשטרתית שנה חשיבות מכרעת לפגישה עם עורך הדין הפלילי אשר יידע לייעץ ללקוח את הייעוץ המקצועי הטוב ביותר ובכך עשוי הדבר למנוע ימים רבים של מעצר, חקירות ממושכות, מאסרים ממושכים ובסופו של דבר עשוי הדבר גם לחסוך כספים רבים שיידרש הלקוח להוציא בהמשך באם לא ייקבל ייעוץ מתאים או יחליט להשיב לחוקריםלא ייעוץ מקצועי כלל.
ייעוץ מקצועי ונכון של עורך דין פלילי יכול להביא לעיתים לשחרור מיידי של מעוכב במשטרה וגם במקרים מסויימים לשחרור מהיר ממעצר ויכול לשנות את כל ההליך הפלילי המתנהל כנגד הלקוח לטובה. 
הנחקר במשטרה אינו מצוי ביחסי כוחות שווים מול החוקר, בדרך כלל הוא אינו יודע מדוע נקרא בכלל למשטרה. החוקר המשטרתי המנוסה בדרך כלל משתמש בכל מיני תרגילי חקירה ומניפולציות פסיכולוגיות המותירות את הנחקר בעמדה נחותה, במצוקה רגשית ובחוסר שיוויון מול מעכת אכיפת החוק שמנסה ללחוץ על הנחקר ולהוציא ממנו כל מידע אפשרי שיכול לקדם את ההליכים החקירתיים.
העובדה שנחקר חף מפשע אינה מצדיקה וויתור על הסתייעות בעורך דין פלילי שיסייע בשלב זה שהרי אם אדם כבר זומן לחקירה משטרתית, אז כנראה שישנה בעיה גם ללא קשר לאשמתו של הנחקר. חשוב שלא 'לחסוך' על הסתייעות בסניגור וגם כאן לעיתים הזול הוא היקר.
 
לאור העובדה שלהליך הפלילי ישנה חשנה חשיבות רבה על חייו, כבודו וחירותו של החשוד או הנאשם וסביבתו, כל מי שנעזר בשירותיו של עורך דין פלילי סגרון ג'קי-הנרי זוכה למעשה בטיפול אישי, מקצועי רציני ומסור. 
 
עו"ד סגרון ג'קי - הנרי הינו עורך דין פלילי מומלץ בנתניה והינו מופיע באופן תדיר בבית משפט בנתניה. כמו כן, מופיע כמידי שבוע בעיתונות המקומית במסגרת מדורי הפלילים והחדשות בפלילים. כמו כן, אין ספק, וגם לא יכול להיות כזה. כי עורך דין פלילי ג'קי סגרון הינו עורך דין פלילי מוביל מבין עורכי הדין הפליליים בנתניה.  
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

בדיקה בליסטית - מהי?

לכל כלי נשק ישנה טביעת קנה הייחודית לו המשאירה סימנים מיוחדים על גבי הקליע היוצא ממנו. על פי סימנים אלו אפשר לקבוע בוודאות האם קליע מסוים, שנמצא בזירת הפשע, נורה מכלי נשק זה או אחר. בבית המשפט מעיד עד מומחה בכל הקשור לתוצאות הבדיקה הבליסטית שהתבצעה, והיא נחשבת לבדיקה מוחלטת. 
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

מהי עדות כבושה?

עדות כבושה הינו מונח משפטי המכוון אל גרסה שלא ניתנה בהזדמנות הראשונה, היינו עדות/גרסה שהעד "כבש" אותה בליבו וגילה אתה רק בשלב מאוחר יותר. פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי משקלה של עדות כבושה וערכה הינם מועטים ביותר וזאת משום החשש שיש לאמיתותה ומהימנותה של עדות זו (ראה: ע"פ 677/84 דוד אביטן ואח' נ' מ"י , פד"י מא (4) 33). 
 
המקרה השכיח של כבישת עדות הינה כאשר עד טוען כי היה עם הנאשם "במקום אחר" אולם מגלה זאת לראשונה רק במהלך הדיון בבית משפט כאשר, למעשה, עמדה בפניו ההזמנות לעשות כן מוקדם יותר. החריג לכלל בעניין משקלה הראייתי של עדות כבושה הינו מקרה בו נתן העד הסבר משכנע ומתקבל על הדעת לכבישת העדות על ידו. במקרה כזה רשאי בית המשפט (אך לא חייב) לתת בעדותו של העד אמון וליתן לה את המשקל הראייתי כמתחייב בנסיבות ובהתאם לכללי הראיות הרגילים.

לפרטים נוספים או ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעו"ד פלילי  מכאן 

חדשות פלילים

ראיות נסיבתיות מהן?

ראיה נסיבתית הינה ראיה אשר המתבקש מהצגתה אינו ברור על פני הדברים, דבר המחייב את ביהמ"ש להסיק את המתבקש מהגשת הראיה באמצעות תהליך של היקש הגיוני. היסק זה הינו מחויב מאחר שראיה נסיבתית אינה מצביעה באופן ישיר על קיומה של העובדה השנויה במחלוקת ; כך למשל כאשר מבקשים להוכיח כי פלוני נפגש עם אלמוני במועד מסוים, אך בהעדר ראיות ישירות לקיום הפגישה, מובא עד המעיד כי במועד הרלוונטי ראה את פלוני יוצא ממקום מסוים ומיד לאחריו יצא אלמוני. 

 
למעשה,כלל היסוד בכל הנוגע למשקלן של ראיות נסיבתיות הינו כי שרשרת של ראיות נסיבתיות יכולה להביא לכך שראיה נסיבתית אחת מחזקת את השניה, כך שאף שכל אחת בנפרד לא היה בה בכדי לשכנע את ביהמ"ש, הרי שמשקלן המצטבר יעשה כן. 
 
כאשר ראיה נסיבתית עומדת לבדה, מטבעה היא נתונה ליותר מפרשנות אחת, ומשכך, הסקת מסקנה חותכת מראיה נסיבתית בודדת מותירה ספק בדיוק המסקנה. ראיה נסיבתית היא בדרך כלל חלק מאוסף של ראיות נסיבתיות אחרות, אשר יחדיו חוברות לאוסף ראיות מאמתות. יחדיו הן עשויות להוות תמיכה חזקה במסקנה אחת על פני מסקנות אחרות. 
 
בהליך משפטי, ראיות נסיבתיות מאפשרות קביעת ממצא בדרך של היסק. במשפט הפלילי, היסק נעשה בדרך של קביעת ממצא כדי לתמוך באמיתות טענה (אשמה או חוסר אשמה פלילית).; עדות עשויה להוות ראיה ישירה, או נסיבתית. אם העד טוען שראה את הפשע מתרחש, זוהי ראיה ישירה. 
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

מהו סם מסוג הידרו או היידרו?

hydro sagroun jacky henri law office
כאשר אומרים "הידרו" או 'היידרו' הכוונה היא לגידולי מים (הידרו בלטינית - מים). הידרו הינה דרך שיטת גידול צמחים ששורשיהם נמצאים במצע (סובסטרט) אחר שאיננו קרקע (אדמה).
 
שיטת גידול מסוג 'הידרו' הינה לרוב גידולים ביתיים. כאשר מדובר בסמים אזי מדובר במריחואנה (קנביס, קנבוס) שגודלה בתנאי מעבדה (קירור, אוורור, דישון ותאורה) ולכן המחיר שלה גבוה במיוחד ביחס לסם החשיש ו/או ה - 'גראס'. לשם השוואה, בעוד שקילוגרם 'גראס' נסחר במחיר של 600 ש"ח לקילוגרם בעוד שגרם היידרו נסחר ב - 100 ש"ח לגרם. הסם מסוג הידרו הוא חזק בהרבה מהמריחואנה ובמשטרת ישראל מכנים אותו "גראס המוות".
את סם ה - "הידרו" מגדלים בדרך כלל בתוך בתים בסביבה מבוקרת של אקלים. לצורך כך המגדלים שוכרים בתים תמורת אלפי דולרים והופכים אותם לבתי גידול לסם, מעבדות סמים. לצורך הגידול מבצעים המגדלים רכישות בחנויות העוסקות בציוד הידרופוני מיוחד העולה עשרות אלפי שקלים. את כל הציוד מתקינים בחדרי הבית השכור וישנם כאלו שמכסים אותו בנייר כסף וביריעות בידוד מיוחדות. לאחר מספר חודשים של גידול שתיל ה"הידרו" מגיע לגובה של פחות ממטר, אז המגדלים נוהגים לתלות אותו לייבוש כשהוא הפוך.
 
בסוף הייבוש מתקבל חומר כמו "גראס" רגיל, אלא שכאן הצבע שלו ירוק בהיר, הוא יותר קטיפתי וגם שומני.לעורך דין פלילי סגרון ג'קי-הנרי ניסיון רב ומוכח בניהול תיקים של גידול סמים / מעבדות סמים.
בשל ניסיונו המוכח והעשיר של עו"ד פלילי סגרון ג'קי הנרי בתחום זה הינו נחשב לאחד מעורכי הדין הבולטים המתמחים בייצוג בעבירות מסוג זה ולזכותו של עורך דין פלילי סגרון נזקפים שחרורים ממעצר גם כאשר דובר על מעבדות הידרו במשקלים של מאות קילוגרמים.
 
לעורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי ניסיון עשיר בניהול וייצוג בתיקי סמים מורכבים ובפרט ייצוג וניהול תיקי 'מעבדות' וגידול הידרו.

 

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

צו שירות לתועלת הציבור (של"צ) - מהו?

שירות לתועלת – הציבור נקרא גם של"צ, הוא צו שניתן לפי סעיף 71 בחוק העונשין ומהווה אחת האלטרנטיביות הקיימות בפני שרות המבחן במסגרת ההמלצה לעניין העונש שיש להשית על נאשם (לעיתים בתוספת הרשעה ולעיתים ללא הרשעה).
 
צו השל"צ הינו עונש חברתי, חינוכי, אשר יש בו תרומה, עזרה וסיוע לזולת ולציבור, מטרת השל"צ היא לתת מענה בתפקידים החסרים כיום משאבים להפעלתם, ולאפשר מימוש פרויקטים נרחבים הדורשים כוח אדם רב לציין כי המטרה איננה איוש משרות הקיימות בשכר. במסגרת ביצוע השל"צ חייב אדם לבצע עבודה בקהילה תוך התייחסות לאופי העבירה, לכישוריו ולהתאמתו בהתאם לצורכי המסגרת אליה יפנה בקהילה.
 
עבודה זו תבוצע בשעות הפנאי של המופנה ללא שתפגע בעבודתו השוטפת (בד"כ הנאשם חייב לבצע את מלוא השעות תוך תקופה מוגדרת של שנה). חשוב לציין, כי בית משפט בוחר להעניק של"צ רק במקרה שבו הנאשם עבר תסקיר של קצין מבחן ונמצא מתאים לכך. שירות המבחן הוא זה שמדווח לבית המשפט כאשר הנאשם סיים את השל"צ ולחילופין הינו מדווח לבית המשפט באם הנאשם הפסיק או סרב לבצע את השל"צ.
 
אם בית המשפט מחליט לבטל את עונש השל"צ אזי הוא גוזר עונש חלופי אחר, בד"כ יהא זה קנס, תנאי או עבודות שירות. במקרים רבים בהם לא ניתן היה לזכות נאשמים בדין הצליח עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי לשכנע את בתי המשפט להסתפק בעונש של"צ שמהווה עונש קל יחסית לחלופות העונשיות המוצעות.
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

עיכוב הליכים מהו?

בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני מתן הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה (היועמ"ש) בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט הפלילי המתנהלים כנגד נאשם.
 
השיקולים המנחים את היועץ המשפטי לממשלה בעיכוב הליכים פליליים הינם שיקולים הנוגעים לביצוע העבירה הפלילית, שיקולים הנוגעים בנסיבותיו האישיות של הנאשם, שיקולים הנוגעים לקורבן העבירה ושיקולים מוסדיים של רשויות התביעה ובתי המשפט. באם יוחלט לעכב את ההליכים, רשאי היועמ"ש להזהיר ולהתנות כי אם יעבור הנאשם עבירה נוספת תוך פרק הזמן הקבוע בחוק לחידוש הליכים, ישקול היועמ"ש את חידוש ההליכים בעבירה נשוא העיכוב.
 
בקשות לעיכוב הליכים תוגשנה בכתב, ובהקדם האפשרי, סמוך ככל שניתן למועד בו קיבל הנאשם את כתב האישום. המשמעות של עיכוב ההליכים הינה הפסקת ההליכים בשלב הדיון שבו מוגשת הודעת העיכוב, והקפאתם כמו שהם באותו מצב. היועמ"ש רשאי לחדש הליכים שעוכבו באמצעות הודעה בכתב לבית המשפט, כל עוד לא חלפו, מיום שעוכבו ההליכים, חמש שנים בעבירה מסוג פשע או שנה אחת בעבירה מסוג עוון. לא ניתן לחדש הליכים בעבירה מסוג חטא.
 
כאשר הוגשה הודעת חידוש יחודשו ההליכים מהשלב שאליו הגיעו לפני הפסקתם, או מכל שלב אחר, לפי שקול דעת בית המשפט. כאשר עוכבו הליכים פעם שנייה לא ניתן לחדשם עוד. עו"ד סגרון ג'קי-הנרי, בעל ניסיון בהליכי עיכוב ההליכים, ובשל ניסיונו הרב, במקרים מסויימים ורבים הצליח להביא לעיכוב הליכים פליליים שנוהלו כנגד לקוחותיו.
 
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

החזיק 10 קילו חשיש מחולק למנות - שחרור למעצר בית !!!

pdf button
 
הנאשם הואשם בכך כי החזיק כ - עשר קילו חשיש מחולק ל - 10 פלטות. בית המשפט השלום בנתניה (כב' השופטת גלית ציגלר) מורה על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים ובמסגרת ערר שהגיש עו"ד סגרון ג'קי - הנרי לבית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופטת ליאורה ברודי) מתקבל הערר, החלטת בית המשפט השלום בנתניה מתבטלת והנאשם משוחרר לחלופת מעצר. 
עמ"ת 15945-01-10 (מחוזי מרכז) צעאדה נ' מדינת ישראל

 

 

תקף וחבט באחר עם מנעול הגה ושבר למתלונן שן - מאסר על תנאי וקנס

pdf button

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן בו יוחסו לו עבירות של תקיפה חבלנית ואיומים. על פי עובדות כתב האישום המתוקן ביום 14/04/07 פגע רכבו של המתלונן ברכב השייך לאשת הנאשם. הנאשם הגיע למקום נטל מנעול הגה וחבט באמצעותו במתלונן. כתוצאה מכך נגרמו למתלונן חבלות של ממש בדמות שבר בשן וחבלות נוספות בפנים. במקביל נגרמו חבלות גם לאשת הנאשם לרבות שבר בשיניים קידמיות כתוצאה מאלימות שהופגנה כלפיה מצד המתלונן. עו"ד סגרון ג'קי-הנרי הצליח לשכנע את ביהמ"ש להסתפק בעונש של מאסר על תנאי וקנס בסך 2000 ש"ח. לעו"ד סגרון ג'קי-הנרי ניסיון עשיר והצלחות מוכחות בניהול תיקי אלימות חמורים.

ת"פ 4132-05-10 מדינת ישראל נ' אביטבול ואח'.

איים לרצוח את משפחתו - בית משפט בוחר בהליך שיקומי

pdf button

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן בכך שבמהלך החודשים ינואר עד מאי 2011 במספר רב של הזדמנויות איים להרוג את בני משפחתו; לחובת הנאשם הרשעות קודמות בין היתר גם בעבירות אלימות והוא אף ריצה בשנת 2009 תקופת מאסר למשך 10 חודשים. כמו כן תלויים ועומדים נגדו מאסרים על תנאי ברי הפעלה למשך 3 ו-6 חודשים . עו"ד סגרון ג'קי-הנרי הצליח לשכנע את בית המשפט להאריך את המאסרים המותנים שהיו כנגד הנאשם ולהסתפק בהתחייבות לשמור על קשר עם שירות המבחן.
ת"פ 25417-05-11 (שלום נתניה) מדינת ישראל נ' ראובן

התפרצות מתוחכמת לעסק - שחרור לחלופת מעצר?

pdf button

בכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בנתניה מיוחס למשיב כי ביום 21.1.12, בסביבות השעה 2:00, הוא התפרץ, ביחד עם אחרים, לחנות תכשיטים בקדימה, כשהוא והאחרים עוטים על פניהם כובעי גרב. עוד מיוחס למשיב כי זמן מה קודם לכן הוא גנב לוחית רישוי מרכב, שאותה הצמיד אל רכבו-שלו, שבו נהג לצורך ביצוע הפריצה לחנות התכשיטים ולצורך ההימלטות ממנה לאחר ביצוע הפריצה. בכתב האישום נאמר עוד כי גם אחד משותפיו של המשיב לאותה התפרצות נמלט מהמקום על גבי אופנוע, אשר גם לוחית הרישוי שלו "כוסתה" בלוחית רישוי גנובה על מנת להסוותו. ההתפרצות לחנות התכשיטים נעשתה באמצעות ניפוץ חלון הראווה שלה וכן ויטרינה נוספת, והמתפרצים גנבו מהחנות שרשראות כסף וזהב, פנינים ואבני טורקיז. משהופעלה מערכת האזעקה בחנות, נמלטו המשיב וחבריו מהמקום. רכבו של המשיב נעצר במחסום משטרתי, אך כשביקש השוטר במחסום מהמשיב להזדהות, לחץ המשיב על דוושת הגז של רכבו, עלה על אי תנועה וברח מהשוטר. סמוך לאחר מכן נטשו המשיב וחבריו את הרכב וברחו. ברכב נתפס הרכוש הגנוב וכן סכין, כפפות, כובעי גרב עם חורים לעיניים, קסדות, לוחית הזיהוי של הרכב ולוחית זיהוי של אופנוע. בגין מסכת המעשים הללו הואשם המשיב בעבירות הבאות: התפרצות לעסק בכוונה לבצע גניבה או פשע בצוותא; היזק בזדון בצוותא; שינוי זהות של רכב; פירוק מרכב; החזקת סכין שלא כדין; הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. עו"ד סגרון ג'קי-הנרי הצליח לשכנע את בית המשפט להורות על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר.
מ"ת 15056-02-12 (שלום נתניה) מדינת ישראל נ' סאסי.

הצעת חוק הזנות החדש - בעד או נגד?

זנות היא קיום פעילות מינית (לרוב יחסי מין תמורת תשלום. מרבית העוסקים במקצוע זה הן נשים, אך קיימת גם זנות גברית, בין אם עבור גברים אחרים ובין אם עבור נשים. הזנות כונתה המקצוע העתיק ביותר בעולם.

כיום אין נתונים על מספר המעורבים בזנות בישראל. המחסור בנתונים אופייני גם למדינות אחרות, שכן רבות מהנשים העוסקות בזנות עוסקות בה בחשאי, גם במדינות שבהן הזנות היא חוקית. הערכה החוזרת ונשנית במקומות שונים היא שמדובר על כמיליון ביקורים אצל זונות מדי חודש, אולם לא ברור על מה הערכה זו מסתמכת.

במדינת ישראל הזנות עצמה, כלומר מתן שירותי מין תמורת תשלום, חוקית, אבל השידול לזנות מהווה עבירה פלילית. בהתאם לכך אסורה הפעלתם של מכוני ליווי ובתי בושת המספקים שירותי מין בתשלום, וכן אסור פרסום זנות בעיתונים. כיום עדיין אין איסור על השימוש בשירותי זנות, למעט זנות של קטינים, שבעניינה קובע סעיף 203ג לחוק העונשין: "המקבל שירות של מעשה זנות של קטין, דינו - מאסר שלוש שנים". חוק העונשין - התשל"ז 1977, שהינו החוק המגדיר את העבירות ואת העונש הקבוע לצידן, קובע פעולות הקשורות לזנות כעבירה פלילית, בהן: סרסרות למעשי זנות, הבאת אדם לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, ניצול קטינים לזנות, גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות, החזקה של מקום לשם זנות או השכרתו לשם כך, וכן סחר בבני אדם לשם עיסוק בזנות, אשר נוסף בשנת 2006.

לפני זמן קצר הועלתה הצעת החוק שאושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה ועברה בקריאה טרומית המבקשת להשית עונש מאסר בפועל על לקוחות של זונות. הצעת החוק (הדרקונית) החדשה מבקשת לאסור צריכת זנות זאת באמצעות קביעת עונש מקסימאלי של שישה חודשי מאסר בפועל לצרכן זנות, תוך אפשרות להטיל על הלקוח תשלום פיצויים לזונה, ותוך הפנייה להדרכה מונעת, כחלופה להליך פלילי. לשיטתי, החוק הזה מצטייר כהליך גרוע, סבוך ומיותר אשר עשוי לשאוב לתוך ההליך הפלילי מאות ואולי אלפי אזרחים נורמטיביים. למעשה, הזנות היא מגוונת, החל מנערות ליווי וי.איי.פי המרוויחות עשרות אלפי שקלים מידי יום וכלה בנרקומניות דרות רחוב. הנני סבור כי לאלה מתוכן המצויות במצוקה אמיתית יש צורך להושיט יד לעזרה, אולם, דחיקתן אל החשיכה, תוך דיבורים על כבודן, רק תרחיק את העזרה ממי שזקוק לה. התוצאה המיידית של החוק המוצע תהא הגדלת רווחי הזנות בכך שהזונה תהפוך 'נדירה' יותר ומשכך תוחמר הפשיעה הנלווית שהרי העלאת מחיר השירות תדרבן לעסוק בתחום וחמור מכך לכפות על אחר/ת עיסוק בתחום. בין הקולות הרבים שנשמעו לאחר פרסום הצעת החוק נראה כי מעטים אלו הסבורים שהחוק יוכל למגר את הזנות בישראל.

כך קרה למשל ב – 'תקופת היובש' בארה"ב בכל הנוגע לסחר באלכוהול, שעם התרתו, עברו הגורמים העבריינים לעיסוק בתחומים אחרים. לטעמי, כאשר הזנות מתבצעת בסתר ומתוך 'סיכון' להסתבך בפלילים אזי 'מתגלגלים' בה כספים רבים, וכאשר הלקוחות יחלו לחשוש מההסתבכות אזי עשויים המנגנונים המדכאים לפעול על הזונות עצמן. הזונות עשויות להפוך לתלויות בגורמים עבריינים שיפעילו עליהן  אלימות ועושק. זאת כאשר כיום צרכני הזנות הינם, ברובם, אזרחים נורמטיביים.

בין הלקוחות הקבועים של צרכני הזנות בישראל ניתן למנות נכים, בעלי מומים וחולי נפש, קבלת החוק משמעה, הפיכתם של כל אלה לעבריינים רק בשל היותם פונים לקבלת שירותי מין. האוכלוסייה הנוספת הנמנית על הלקוחות העיקריים של הזנות בישראל הינם פועלים זרים ופליטים, כל אלו שהינם נטע זר בחברה הישראלית עשויים לחפש אלטרנטיבות אחרות לזונות, חלק מהאלטרנטיבות עשוי להפוך, חלילה, למקרי אונס ועבירות מין.

מסתבר כי, בעוד חברי הכנסת מצדדים בחוק המוצע בטענה שהחוק ישמש מגן לזונות, הזונות עצמן מתקוממות כנגד החוק, זאת מפני שלטענתן שבניגוד למראית העין של הגנה על הזונות החוק יפגע קודם כל בהן. לצורך ההשוואה, הנתונים שנמסרו על הפחתה בנפח הזנות, שמקורם במסמך של יוזמת החוק בשבדיה, הגב' ג. אקברג, הם חסרי בסיס, כפי שגילה עיון אקדמי במסמכים. גם לפי דו"ח של המשטרה ומשרד המשפטים של נורבגיה אין כל ראיה שהחוק אכן צמצם את היקף הזנות. כפי הנראה רק זנות הרחוב, שהיא חלק קטן מכלל הזנות, פחתה באופן שולי, ובמקביל גדלה משמעותית היקפי הזנות בתוך הבתים. בנוסף מסתבר כי בהתאם לדוח נקבע חד משמעית כי הזונות מדווחות על עליה משמעותית בסיכון לעצמן. ברור למה. הפיכת הזנות לעבירה – וזה לא משנה את מי מפלילים, בין אם זה את הלקוח ובין אם הזונה – דוחקת את הזונות למחתרת, ושם הן חשופות יותר לאלימות וכפייה, וחסומה בפניהן הדרך להזעיק משטרה במקרה של תקיפה.

היועץ המשפטי לממשלה דאז, מנחם (מני) מזוז, הזכיר לוועדת הכנסת שדנה בעניין את הסכנות הללו. ויש עוד. הפללה גם חושפת את הזונות למין לא בטוח: נשיאת אמצעי מניעה מרתיעה לקוחות שכן אמצעי המניעה משמשים ראיה נגדם בבית המשפט.

בנוסף, לפי הנתונים שמפרסמת משטרת ישראל , בשל החמרת הענישה על סוחרי נשים נותרו בעיקר זונות 'עצמאיות' ודירות דיסקרטיות, אם הזנות תחזור לידי העולם התחתון, לא מן הנמנע שהסחר בנשים יחזור לישראל בעוצמה מוגברת מזה שהיה עובר להחמרת הענישה.

לטעמי, רק מיסוד הזנות בישראל יוביל למצב שבו הסחר בנשים יהיה פחות כדאי. הלקוחות, שהינם נורמטיביים ברובם, יעדיפו ללכת לזונה שיש לה אישור ממשרד הבריאות, שעוברת בדיקות תקופתיות, משלמת מיסים ונמצאת שם מרצונה החופשי. בכך נגרום לכוחות השוק למוטט את הסחר בנשים ואת אחיזתו של הפשע המאורגן בעולם הזנות. יתרה מכך, מהכספים שייכנסו לקופת המדינה ממיסים, ניתן יהיה לטפל בנשים שרוצות לפרוש מהמקצוע, או כאלה שהתגלגלו אליו מחוסר ברירה.

רוב רובה של קהילת המשפטנים בישראל סבורה כי החוק עצמו יכול ולא יעבור את מבחן בג"צ, שהרי יש בו משום פגיעה בחופש העיסוק ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

חדשות פלילים ומאמרים אחרונים

ייעוץ ללא התחייבות

כתוב , פנייתך חשובה לנו !